Det er bra at vi har engasjerte beboere på Tranby som ønsker å ivareta grønne Lier.

Et innlegg fra fire grunneiere (tror jeg) i Hennumgrenda fikk meg virkelig til å reagere. Enøyde kan vel også brukes på grunneiere som ønsker å ivareta egen tarv og lommebok på fellesskapets regning.

Hennumgrenda er en landbruksidyll på Tranby som må ivaretas for fremtidige generasjoner. Det samme bør gjelde for alle forsøk på å bygge ned landbrukseiendommer og ødelegge verdifullt kulturlandskap. Som Tranby-beboer siden 1975 har jeg latt meg imponere over Liers kommune evne og vilje til å ivareta nettopp dette.

For oss som bor på den regulerte siden av Ringveien har nettopp det å ha landbruks eiendommer som nærmeste naboer hatt en uvurderlig verdi for oppvekst ,miljø og for rekreasjon. Det kulturlandskapet som er skapt gjennom generasjoner vil raskt bli revet ned ved å tillate nybygging i Hennumgrenda og lignende områder.

På Tranby er det nok press og utbygging innenfor de regulerte områdene. Noe som også er forståelig hvis man skal opprettholde en næringsvennlig kommune. Desto viktigere blir det å opprettholde en streng regulering i LNF-områdene. Det er nettopp dette som gjør Tranby attraktivt for folk.

Igjen, takk til de enøyde i Hennumgrenda som kjemper fellesskapets sak.