Vil bruke en tredjedel av veien til gang- og sykkelvei: – Dette er et alternativ som kan fungere

For å gjøre ferdsel tryggere for gående og syklende ønsker Venstre at fylkeskommunen skal gjøre tiltak i blant annet Modumveien i Sylling.