Massiv motstand mot utslippsplaner

Artikkelen er over 4 år gammel

Viva vil slippe renset kloakkvann ut i drikkevannskilden Holsfjorden. Motstanden er massiv.