Sentrale elementer i sykehusreguleringen: Slik ser planene ut

Er grunnforholdene på Brakerøya gode nok til at det kan bygges sykehus der? Hva med veiløsninger?