Gå til sidens hovedinnhold

Svar til innlegg om oppvekstsenter på Nordal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Lierposten fra torsdag 26. november har styreleder i Borgestad barnehage og FAU-leder på Nordal skole et leserinnlegg med tittel «Vinglete politikere og oppvekstsenter på Nordal».

Jeg vil gjerne redegjøre for Høyres behandling og stemmegivning av sakene i Oppvekst- kultur og idrettsutvalget (OKI).

En av sakene i forrige OKI-møte handlet om en nødvendig oppgradering av Egge skole og hvilket økonomisk nivå vi skulle legge oss på. En forutsetning for å vedta rehabiliteringen av Egge skole er at det ikke iverksettes en utredning med en sammenslåing av Egge, Oddevall og Nordal skole (som er foreslått av Lier Frp).

Under rehabiliteringen vil elever/ansatte fra Egge flytte midlertidig til Nordal skole.

Lier Høyre er fortsatt positive til et oppvekstsenter, og vi avventer skolebehovsplanen som administrasjonen jobber med. Fra politisk hold har vi satt som en forutsetning at alle behovene vedrørende skole bør komme inn i denne planen slik at vi kan få et mer helhetlig beslutningsgrunnlag. I vårt program står det også at vi skal opprettholde barneskolekretsene, og vi har ikke til hensikt å nedlegge Nordal skole. En liten justering av skolegrensen i Nordal krets ble imidlertid vedtatt, på grunnlag av dagens praksis og positive innspill i høringsprosessen.

Skolebehovsplanen forventes å komme til politisk behandling i løpet av våren 2021. Denne planen vil gi oss en helhetlig oversikt over hvilke behov kommunen har fremover. På forrige møte vedtok vi også at utredningen av et oppvekstsenter i Lier utsettes til utbedring av Egge skole er ferdigstilt. Denne utredningen vil så legges inn i en revidering av skolebehovsplanen.

Jeg kan forsikre dere at Lier Høyre fortsatt vil legge til rette for levende lokalmiljøer og opprettholde tjenestetilbud som blant annet skole- og barnehagetilbud nær der folk bor. Dette er en viktig forutsetning for vårt politiske arbeid.

Kommentarer til denne saken