Kjære Kari-Ann,

Dagen startet nokså bra, så bra som den kan gjøre på rødt nivå i barnehagen!

Jeg åpner barnehagen klokken 07.00 fordi vi har mange foreldre som har behov for beredskapsplass til barna sine, de har samfunnskritiske yrker. Dette gjør også at vi må ha full åpningstid, til 17.00.

I min kohort er det 12 barn fra 3–6 år denne uken, fordi vi ikke har rom eller personale nok til å dele i enda mindre kohorter. Min gruppe starter dagen inne på avdeling, og jeg er alene fram til klokken 08.30. I løpet av denne tiden er det kommet 10 barn. Det betyr at jeg 9 ganger må gå fra barna, alene inne på avdelingen for å møte nyankomne barn og foreldre i døren.

I dag er det litt vanskelig for barn nr. 6 å si hade til mamma. Inne på avdelingen hører jeg høye stemmer fra barna og tenker at det er opptrinn til en konflikt, instinktet sier at jeg burde løpe tilbake. Jeg velger å forsøke å få med meg barnet inn, som begynner å gråte fordi det ikke fikk nok tid til avskjed og ikke min fullstendige oppmerksomhet slik det fortjener.

På avdelingen hører jeg nå et hyl fra et barn. Jeg tar med meg det allerede gråtende barnet i armene og må sette det fra meg for å rydde opp i konflikten som har oppstått og trøste enda et barn. Jeg har nå to barn på faget og 2 barn som venter på at jeg skal komme å spille ferdig et brettspill og to barn som løper rundt. Så ringer det på døren igjen. Jeg leier med meg de to barna som fortsatt er lei seg, for å ta imot barn nummer 7.

Heldigvis løper barnet rett inn. Vi er nå kommet til frokost, kl. 08.00. I løpet av frokosten kommer 3 nye barn og jeg må også ta et bleieskift. Endelig kommer neste ansatt på jobb og jeg får tatt en tissepause.

Men det er først nå all energi forsvinner; Jeg åpner en mail fra styrer som inneholder et brev fra Lier kommune underskrevet Kari-Ann. I brevet spør du; «Er det mulighet for mer turer og mer utetid i barnehagen? Er det situasjoner hvor det kan være mulig å midlertidig øke bemanningen eller benytte andre fagpersoner til avlastning?»

Utetiden og turer kommer etter lunsj det. I denne tiden skal flere barn hvile, vi skal ha pauser (hvis vi er nok ansatte) og vi skal motivere barna til å være ute i 4,5 time, med varierende tilgang på klær og vær som ikke alltid spiller på lag.

Og økt bemanning? Ja takk! Kan du finne egnede vikarer og kanskje hjelpe oss med midler til dette også? Regjeringen, ved Guri Melby har lovet oss penger til vikarer, men når Private barnehager i Lier etterspør dette, får vi ikke engang et svar. Kommunen går tross alt med et enormt overskudd!

Du skriver også at «Barnehagene har en norm for pedagogisk bemanning, men at reglene ikke er til hinder for at andre enn pedagogisk personale kan jobbe i barnehager». Tenk om jeg skulle foreslått at hvem som helst kunne gjøre din jobb?

Jeg inviterer deg herved til å komme å jobbe hos oss en dag eller to i barnehagen. Fredag passer fint, for da har vi igjen to ansatte borte og ingen tilgang på vikar.

Etter over ett år med covid-19, en kamp mot ansattes sykdom, karantener, leting etter vikarer og gjennomføring av smittevern på både gult og rødt beredskapsnivå, tror du ikke vi har snudd hver stein? Det er en grense også for oss «superhelter» i barnehagen!

Nå er vi utslitte! Et brev med «vennlige» forespørsler om å se hva mer vi kan få til er det siste vi trenger nå! Du er velkommen til å komme med andre forslag, etter at du har sett jobben vi gjør i barnehagen på nært hold!