Over 30 deltakere møtte opp på Hegg skole da innledningskurset – eller Storbokkurset, som det kalles – ble holdt på Hegg skole sist uke.

Dette er kurs som ledes av en ekstern foredragsholder, og ruskonsulent i Lier kommune, Ragnhild Moslet Egeberg, forteller at det alt under kurset var mulig å se hvor annerledes dette programmet er i forhold til mange andre behandlinger for rus og avhengighet.

– Det var deltakere som satt der som tente lys, og det var en annen slags stolthet. En «vi er på kurs»-holding, sier hun.

En fin ramme

Kurset holdes på dagtid og deltakerne bor hjemme i hele kursperioden. Det er basert på «Storboka» skrevet av Anonyme Alkoholikere i 1939, og de 12 trinnene er beskrevet der. Boka sies å ha hjulpet millioner av mennesker verden over, og er en av verdens mest solgte bøker.

– At det møtte så mange opp på de tre kursdagene til Storbokkurset ser vi på som utrolig positivt. At kurset ble holdt på en skole var med på å skape en fin ramme for deltakerne, sier Egeberg.

Hun beskriver deltakerne som en blandet forsamling, fra mennesker som har klart å holde fasaden gjennom misbruket, til de som har åpenbare rusproblemer.

– Når vi kan kurse deltakere på en skole, føler de seg som en del av samfunnet. Folk med rusproblemer er vant til å bli tråkket på og sett ned på, men dette kurset har et litt annet fokus enn mange andre behandlingsformer. Deltakerne føler på mestring i stedet for det å være en byrde, forklarer Egeberg.

Etter Storbokkurset er det tilbud om dagbehandling. Det går tre dager i uka fram til sommeren, og det er her det virkelig jobbes med det mentale hos misbrukerne.

Krever åpenhet

Det er nå 16 deltakere som skal være med på dagbehandlingen, og Egeberg sier det største problemet er å finne lokaler som egner seg, for tilbudet har vist seg å være veldig populært.

Tilbudet er helt nytt, men hun håper det nå skal bli en fast ordning med et nytt kurs, med påfølgende dagbehandling, hver høst og vår.

– Dette er et eget behandlingssystem hvor det jobbes mye med følelser blant annet. Folk må aktivt være med å jobbe med det grunnleggende, og vi merker foreløpig at folk suger til seg kunnskap. Det har en mye større effekt enn tilbud hvor alt legges til rette og ordnes for misbrukeren, sier Egeberg, som legger til at taushetsplikten som Anonyme Alkoholikere er kjent for, også gjelder på disse kursene.

– En slik behandlingsform krever åpenhet av brukerne, derfor er det også i alles interesse at taushetsplikten respekteres, sier hun.

12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen er tuftet på åpenhet, ærlighet, takknemlighet og villighet. Det krever mot, samt en god og trygg relasjon mellom pasient og behandler, for å lykkes.

  • Trinn 1–3 handler om å innse problemet, maktesløshet og komme til konklusjonen av at man trenger hjelp.
  • Trinn 4–9 handler om løsningen, og innebærer en detaljert og grundig selvransakelse, aksept, gjøre opp for det man har påført andre, og legge bak seg bitterhet, sorg og skam.
  • Trinn 10–12 handler om å vedlikeholde de åndelige prinsippene og gi videre til andre alkoholikere/rusavhengige.