Planene om ny storstue: – Absolutt noe vi trenger

Planene for ny hall på Stoppen ble framlagt utvalget for oppvekst, kultur og idrett (OKI) før jul. De tidlige reaksjonene fra politikerne er positive.