Fylkesmannen forlenger fristen

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen i Buskerud sa i desember ja til Stena Recyclings planer på Lyngås. Etter flere henvendelser forlenges nå klagefristen.

DEL

LIER/LYNGÅS: Fylkesmannen ga 8. desember 2017 tillatelse etter forurensningsloven til Stena Recycling AS til etablering av gjenvinningsanlegg i Lier.

Vedtaket kan påklages, og fristen ble satt til 4. januar. Torsdag 28. desember har derimot Fylkesmannen besluttet å utvide fristen.

– Fylkesmannens vedtak om tillatelse 8. desember 2017 ble fattet med klagefrist 4. januar 2018. Etter flere henvendelser om behov for utsatt klagefrist som er blitt innvilget, forlenger vi klagefristen på vedtaket til 25. januar 2018, står det i en orientering fra fylkesmannen.

Har skapt debatt

Tillatelsen fra Fylkesmannen har skapt mye debatt, og Stena Recyclings planer om nytt gjenvinningsanlegg på Lyngås er heftig diskutert, og avdelingsdirektør i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Gunhild Dalaker Tuseth bekrefter dette.

– Det har vært noen henvendelser som vi har innvilget utvidet frist på, blant annet en fra Lier kommune. Og da det ble flere henvendelser, valgte vi å forlenge, sier hun.

Hun sier også at det hender saker det er mye diskusjon om får forlengede frister.

– Dette er en sak som vi ser det er mye interesse rundt, og når jula kom midt oppi det hele, var det greit å forlenge fristen, sier Dalaker Tuseth.

Første hinder passert

Med Fylkesmannens godkjennelse er første hinder passert på vei mot etablering.

Neste hinder er den politiske behandlingen i Lier, når byggesøknaden kommer.

I godkjennelsen skriver Fylkesmannen blant annet:

– Fylkesmannen mener at virksomhetens planlagte driftsopplegg, hvor all mottak, mellomlagring og behandling av avfall skjer på tett dekke og at overvann fra anleggsområdet blir ledet til oljeutskilleren og renseanlegg, samt at virksomheten kontinuerlig jobber med utslippsreduserende tiltak, gjør det sannsynlig at virksomheten kan drives uten å medføre uakseptabel forurensning.

Politisk strid

Saken kommer nå tilbake til kommunen, der den etter hvert skal behandles politisk etter plan- og bygningsloven.

I sitt høringssvar var det politiske flertallet positiv til etableringen, men påpekte samtidig at søknaden om etablering ikke kunne anbefales hvis de trafikale forhold med hensyn til miljø og sikkerhet ikke ble utbedret betraktelig.

Senterpartiet er blant partiene som er sterkt kritiske til etableringen.

Gruppeleder Espen Lahnstein uttalte blant annet følgende i april:

– Dette er å spille lotto med Liers store naturressurser. Denne etableringen kunne vi stanset nå, men flertallet valgte å ikke gjøre det. I stedet velger de å si at dette er en virksomhet de ønsker etablert i Lier.

Bakgrunnen

Det var i november 2016 det ble kjent at Stena Recycling hadde planer om å etablere et sorterings- og gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Anlegget er tenkt plassert i tilknytning til RfDs (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) gjenvinningsstasjon.

Ifølge søknaden skal anlegget dimensjoneres for å ta imot cirka 90.000 tonn næringsavfall som skal sorteres, eventuelt kvernes, omlastes og deretter sendes videre til andre gjenvinningsanlegg eller sluttbehandlingsanlegg.

Følg debatten på vår facebookside

Artikkeltags