Stena skaper bekymring

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Miljøpartiet De Grønne i Lier og i Buskerud er svært bekymret for Stena Recyclings planer om etablering på Lyngås i Lier, fordi anlegget innebærer risiko for store deler av landbruksproduksjonen i Lier, og vil være en uforholdsmessig stor risikofaktor for sjøørreten.

Denne saken er et stort logistisk, miljø- og arealmessig spørsmål som bør belyses i et regionalt perspektiv, ikke minst med tanke på tungtransport og belastning av lokalmiljøet.

Svikt kan forekomme

Samfunnet trenger spesialiserte bedrifter til å ta seg av avfallet fra vårt moderne liv, men et gigantanlegg som skal ta imot inntil 90.000 tonn avfall årlig, og med risiko for utslipp av farlige miljøgifter, hører ikke hjemme midt i Liers matfat.

Både menneskelig svikt, ekstremvær og uforutsette forhold kan forekomme. Dersom en ulykke skulle inntreffe er de glasifluviale avsetningene i området dårlig egnet til å bremse og rense giftstoffer.

Oppholdstiden vil være kort før de når Lierelva.

Når vi samtidig vet at Stena Recycling AS sine anlegg i flere fylker ikke har fulgt opp fylkesmannens retningslinjer for å unngå utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter, er det alarmerende.

Vi forstår bøndene som advarer mot etableringen. Lyngås ligger midt blant grønnsaks- og fruktgårder, og med fall til Lierelva.

Bøndene er avhengige av rent vann i Lierelva, og påpeker at avfallsanleggene som hittil er etablert i Lier har hatt uheldige konsekvenser for landbruket.

Trenger retningslinjer

Vi forstår også innbyggerne i Lier som ikke ønsker etableringen på Lyngås. Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier med omkringliggende boligområder, og er allerede sterkt belastet med trafikk og tungtransport.

Dessuten planlegges ytterligere omfattende boligutbygging i området, og fremtidige barn må krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter.

Fra et miljøperspektiv, bør et gigantanlegg som det Stena planlegger plasseres nær havn, bane og riksvei, ikke midt i en landbruksbygd.

Vi mener vi bør ha regionale og nasjonale retningslinjer for lokalisering av sorteringsanlegg for farlig avfall.

Tilknytning til havn og annen infrastruktur må også veie tungt.

Det er en gammeldags måte å tenke på at hver kommune skal måtte sløse med sine verdier som matjord, vann og areal, for å løse viktige felles samfunnsutfordringer innenfor egen kommunegrense.

Det kan hende at Lier bør bygge et slikt anlegg, men vi må se på helheten først.

Vil gå i bresjen

Lier vil bli del av Norges mest befolkningsrike region Viken. Slike anlegg, dens plassering og ringvirkninger bør utredes for hele denne regionen for å finne de beste og mest arealeffektive løsningene.

Målet må være gode tjenester for så mange innbyggere i regionen som mulig og en trygg håndtering av avfallet med minimal risiko for lokal forurensing og lavest mulig klimagassutslipp.

Miljøtilstanden i nedre del av Lierelva er i dag omtalt som «moderat», men målet er «god» økologisk status.

Vann er en viktig felles ressurs og oppfølging av den regionale vannplanen bør veie tungt. Her har Lier et ansvar som går langt utover egen kommunegrense.

Smart ressurs- og arealforvaltning er noe av det viktigste politikerne må drive med i fremtiden. Vi må selvsagt finne plass til slike anlegg og vi må være villig til å ofre noe for det, men dette handler om å være smart og litt kravstor.

Vi i De Grønne vil gå i bresjen for hvordan vi vil ha det i Lier og i Viken på lang sikt - Grønt og sunt og med høy livskvalitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken