Ønsker ditt navn på papiret

Bekymret: Harald O. Buttedahl (innfelt) er bekymret for hva en mulig etablering av et nytt avfallsanlegg på Lyngås kan medføre, og sier det er gledelig med det store engasjementet til liungene i denne saken.

Bekymret: Harald O. Buttedahl (innfelt) er bekymret for hva en mulig etablering av et nytt avfallsanlegg på Lyngås kan medføre, og sier det er gledelig med det store engasjementet til liungene i denne saken.

Artikkelen er over 2 år gammel

Lørdag er det klart for en massiv underskriftskampanje over hele kommunen.

DEL

LYNGÅS/LIER: Og målet er å få stanset Stena Recycling-utbyggingen.

– Vi står i alle dagligvarebutikkene i Lier, sier eplebonde og Stena-motstander, Harald O. Buttedahl.

Engasjerer mange

Det store engasjementet både på Facebook og med debattinnlegg til Lierposten viser at saken engasjerer flere enn bare naboene til det påtenkte anlegget.

– Folk har fått opp øynene for hva som kan komme her, og ønsker å beholde Grønne Lier grønn, sier han.

Aksjonsgruppa vil stå i butikkene fra klokka 12.00 til 18.00, og håper å samle inn minst 2000 underskrifter.

– Jeg tror det er viktig å vise at vi mener dette, å vise at det betyr noe for oss, sier Buttedahl.

Og kan ramse opp en hel smørbrødliste av argumenter som engasjementet.

Mange står sammen

– Det er risiko for forurensing av Lierelva som kan medføre katastrofale følger for landbruksnæringen og fiskebestanden, vi er redd for at oppkutting av metallavfall, kverning av impregnert og kreosotimpregnert treverk og annen virksomhet på anlegget vil gi støv og støyproblemer som lokalmiljøet vil kjenne på i mange år framover. Helserisikoen for nærmiljøet er ikke tatt hensyn til, og det vil bli en betydelig økning av tungtrafikken, sier han, og legger til at Fylkesmannen i sin utslippstillatelse har vurdert anlegget til nest høyeste risikoklasse, hvor potensialet for miljøfarlige utslipp til omgivelsene er vurdert å være fra moderat til høy.

Bak tiltaket til en underskriftskampanje står en nabogruppe, Lier Bondelag, Buskerud og Omegn gartnerforening, Lierelva fiskeforening, Buskerud bonde- og småbrukarlag og Lierelva Grunneierlag.

– Vi er mange, men vil gjerne være flere som står sammen, sier Buttedahl.

Artikkeltags