Kunsten å holde seg til realitetene

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Stena-etableringen Det kan synes, i Per Kristian Solevågs innlegg i Lierposten den 11.01.2018, som om saken handler bare litt om avfallsmottak og ganske mye om Fremskrittspartiet.

Debatten er dessverre preget av mye synsing og utspill som er langt på utsiden av det faktiske innholdet i de formelle dokumentene i saken.

Det er derfor grunn til at vi redegjør nok en gang om hvorfor vi har tatt et positivt standpunkt til det planlagte anlegget på Lyngås.

Grundig behandlet

Et hvert politisk parti er faktisk nødt til å forholde seg til gjeldende lover og regler, samt de offentlige tilsynsmyndighetenes utredninger, når standpunkt og beslutninger skal fattes.

Dette har vi naturligvis gjort i vår behandling av denne saken.

I Fylkesmannens begrunnelse til vedtaket, som det refereres til, kan det være greit for noen og enhver med interesse for saken, å lese seg gjennom denne.

Det fremgår klart og tydelig i begrunnelsen at den er et svært gjennomtenkt, og opplegget rundt hele driften er grundig behandlet.

Det fremgår blant annet at alt avfall skal lagres innendørs eller under tak, på et betongdekke med membran.

Videre at det skal være et avansert renseanlegg som alt overvann skal igjennom, med ulike filtreringstrinn. Videre skal det være prøvetaking av alt som slippes ut, og system for å hindre avrenning til grunnen ved eventuell svikt i renseanleggene.

Det er altså tenkt sikkerhet i flere ledd og med fordrøyingsbassenger som skal holde på eventuell avrenning, slik at man kan hindre utslipp før de skjer og pumpe dette ut og transportere det til egnede mottak.

Løpende tilsyn og prøvetaking er et absolutt krav fra myndighetssiden.

Svevestøv

Det fremsettes påstand om svevestøv som kan legge seg på jorder og mark.

Hvordan skal man forhindre dette? Vel, svaret finner man også i fylkesmannens beslutningsgrunnlag, om man leser alle «de mange punktene» det refereres til.

Det skal føres nøye kontroll med støv fra anlegget med prøvetaking av lufta rundt anlegget. I sin helhet, er det gjort svært grundige forberedelser og undersøkelser.

Det er til og med stilt som en betingelse at eventuell forurensning fra en tid det ikke var krav, slik som i dag, fjernes fra grunnen, før et slikt anlegg etableres.

Feil antall lastebiler

Det trafikkmessige rundt dette anlegget, blir også feil fremstilt. Det har aldri vært snakk om 200 lastebiler i døgnet.

I gjennomsnitt skal det lastes/losses 4 lastebiler i timen. Med en åpningstid fra klokken 06.00 -20.00, vil dette utgjøre i snitt 56 lastebiler i døgnet.

Transporten skal etter kommunens ønsker heller ikke foregå mellom 06.00- 07.00, med mindre det er særskilte behov som ligger bak.

Videre så er de folkevalgte nødt til å forholde seg til veimyndighetens beregninger.

Vi er nødt til å stole på Statens vegvesen som har tilsyn og oversikt over trafikkbildet. Deres vurderinger legges til grunn for hva trafikkbildet rundt et slikt anlegg vil kunne bli.

Mener Statens vegvesen at veinettet tåler 4 lastebiler til i timen, må vi ha tillit til dette og de veifaglige vurderingene som ligger til grunn.

Samarbeid med RfD

Det er også godt å bli minnet på at vi har et velfungerende mottakssystem for husholdnings avfall i Lier.

Det er vi stolte av, og undertegnede er selv flittig bruker av dette, også når det kommer til å levere inn avfall som er relatert til hobby, fritid og hushold.

Da kan vi også minne om at i reguleringsplanen for området, er det lagt til rette for at det også skal etableres anlegg for å motta næringsavfall.

At man skal ha muligheter for å motta avfall RfD ikke kan håndtere, skulle bare mangle.

At man også har muligheter for å etablere et godt samarbeid mellom Stena Recycling AS, og RfD, er noe vi ser for oss og ønsker å arbeide pro-aktivt for.

Derved får man en bedre mulighet for å kunne håndtere og prosessere avfallstyper RfD i dag ikke kan ta.

Da denne regulerings-planen ble laget, var ett av kriteriene at man skulle regulere denne aktuelle delen til mottak av næringsavfall, slik at vedtaket også av den grunn, er i tråd med vedtatte reguleringsplan for området.

Giftpøl?

Vi i Lier Frp anser heller ikke innbyggerne i kommunen for å være dumme, snarere tvert om.

At vi stiller oss kritiske til de som hevder at det å etableres en giftpøl midt i matfatet, synes vi er legitimt.

Vi oppfordrer faktisk innbyggerne til å lese dokumentet (beslutningen) fra Fylkesmannen. Den er offentlig tilgjengelig.

Skulle det mot formodning være elementer der som er fremstilt feilaktig, så skal vi mer enn gjerne ta imot dette, undersøke og bringe det videre.

Arbeidsplasser

Vi ser regelrett alle de positive mulighetene som et slikt anlegg kan bety i form av arbeidsplasser og som ikke krever at man må ha høy utdannelse for beklè dem.

Det er også en kjent sak, at i mange av de landene Liers innvandringsbefolkning kommer fra, har man ikke de mulighetene for utdannelse som vi har i Norge, hvor de fleste yrker krever nettopp dette.

Solevåg, som er lærer, burde ha innblikk i dette, selv om han nok selv ikke vil jobbe på «søppelfyllinga», som han beklageligvis kaller dette anlegget.

Lier trenger også arbeidsplasser som ikke nødvendigvis krever høy utdannelse.

Dette er det et generelt behov for, ikke bare for de med innvandringsbakgrunn fra land uten et godt skoletilbud, men også den etniske befolkningen.

Å bruke dette som en slags brekkstang, for å kritisere Frps innvandringspolitikk, blir noe søkt, men også totalt feil.

Dette har ingen ting med saken i seg selv å gjøre, på lik linje med nedlatende karakteristikker, som Solevåg beklageligvis er opptatt av.

Vi i Lier Frp er fortsatt aktivt med i debatten om anlegget på Lyngås, men da ønsker vi at tema skal være miljø, og de fordelene og ulempene dette medfører, ikke nasjonal innvandringspolitikk og nedsettende kakteristikker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken