Grønn gjenvinning – i hjertet av Lier

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Stena-etableringen Venstre er ikke overrasket over at grunneier forholder seg til vedtatte reguleringsplaner og setter i gang tiltak for å skape verdier av vårt felles avfall.

Gjenvinning er viktig for å redusere ressursbruk og sikre behandling som reduserer fare for forurensing.

For Venstre er gjenvinning og kretsløpstankegang helt i tråd med Grønne Lier. Vi er heller ikke bekymret for at anlegget blir stygt. Ved å ha gjenvinningsanlegg i nærheten av der man bor tvinges man til å ta stilling til eget forbruk.

Merkevaren «Grønne Lier» blir ikke mindre grønn når man tar ansvar for eget forbruk/avfall. Tvert imot.

Må ta ansvar

Venstre er ikke begeistret for enkeltes språkbruk og kategorisering av tiltakshaverne. Det å skape lokale arbeidsplasser fortjener skryt.

Vi produserer alle vår skjerv med avfall og det samme gjør næringslivet. Det å skyve jobben med opprydding over til naboen er ikke å ta ansvar.

Området på Lyngås ligger dessuten an til å bli et større næringsområde når kommuneplanen blir ferdig behandlet. Dette må man ta med i regnskapet.

"Not in my back yard"-tankegangen har i ytterste konsekvens resultert i at vi har sendt avfallet vårt til Afrika og Kina, med det resultat at vi har mister kontroll på måten avfallet blir håndtert.

Vi har alle sett bilder av søppelberg som brenner og små barn som demonterer mobiltelefoner. Det er ikke sånn vi vil ha det.

Alvorlige momenter

Med dette sagt så legger ikke Venstre skjul på at det er momenter i Stena-saken som gjør oss betenkte. Stena-selskapet har flere alvorlige saker fra andre kommuner som bekymrer oss.

Erfaringene viser også at det tar lang tid fra forurensing oppdages til det blir utbedret. Dette skyldes dårlig drift fra selskapet, frekvens i tilsyn fra Fylkesmannen og at oppfølging av avvik tar lang tid.

Konsekvenser av forurensning av Lierelva vil være store.

Trekker man essensen ut av liungenes bekymringer så koker det ned til "verne Lierelva" og trafikkøkning.

De tankene og følelsene skal man ta på alvor. Finnes det fare for lekkasjer så skal det kartlegges og verifiseres.

Konsekvensene av disse potensielle lekkasjene bør utredes slik at vi politikere ikke tar beslutninger basert på synsing, men basert på faglig vurdering.

Prognoser på 200 biler i døgnet, alt fra små varebiler til tunge lastebiler, med en åpningstid på kanskje 10 timer per dag, gir biler hvert 3. minutt.

Legger vi aktivitet i grustaket og på nabotomta i tillegg, så får vi tungtransport på veiene rundt Lyngås kanskje hvert 2. minutt. Det er ikke ingenting.

Trenger innspill

Men hva kan vi si til tiltakshaver? Hva skal de gjøre med tomta? Hva slags aktivitet ønsker vi der? Vi politikere behandler saker etter blant annet initiativ fra innbyggere og grunneiere.

Hvis det er noen med andre store vyer for Lyngås-området, så er tiden overmoden for å komme med innspill. Uten gode forslag så blir det ingen endring.

Vil der være mulig å kartlegge ytterligere konsekvenser av potensielle utslipp?

Vil det være mulig å stramme ytterligere inn på kravene?

Vil det være mulig å fjerne enkelte kategorier av avfall fra produksjonslinja til anlegget?

Vil det være mulig å komme med restriksjoner på trafikk på en tilfredsstillende måte? Vi håper at svarene på dette vil komme i torsdagens folkemøte på Haugestad.

Hvis ikke kan Venstre være beredt på å snu.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken