Må man knuse noen egg for «den gode sak»?

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Stena recyclingI siste nummer av Lierposten leste jeg at Venstres representant i Planutvalget, Geir Cato Kristiansen, betegnet det gigantiske avfallsanlegget som planlegges på Lyngås som «viktig og riktig i et samfunnsmessig perspektiv».

Det er da nærliggende å tror at han mener at noen bør «ofres» for å få det til.

Det er i så fall ikke noe lite offer han ber beboerne på Tranby om!

Hører ikke hjemme her

Plagene fra tungtrafikk på Kirkelinna er allerede meget alvorlige og mye verre vil det bli om dette monsteranlegget realiseres.

Anlegg av en slik størrelse hører rett og slett ikke hjemme i et område med småveier som her, men bør legges nær store riksveier, eller bane eller havneanlegg.

Fra å følge saken denne saken har jeg inntrykk av at politikerne ikke forestilte seg et slikt gigantanlegg da de regulerte området.

Jeg hører dem si: «Vi tenkte ikke, vi visste ikke». Men nå VET de hva de gjør!

Tilgi dem IKKE

Stena har opplyst at årsdøgntrafikken bare vil øke med 1,75 prosent. En mildest talt villedende påstand, siden TUNGTRAFIKKEN vil øke med 19 prosent, og det er den som er problemet!

Stena, som først opplyste at det skulle gå 100 biler inn og ut av anlegget, det vil si 200 passeringer per døgn, har da de forsto at miljøplager fra trafikken blir det største ankepunktet, redusert overslaget fra 200 til 130. Det er fortsatt alt for mye!

Hvem tør ta dette for god fisk?

Det er svært beklemmende at det er bare to partier, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som tilsynelatende står på Tranby-befolkningens side i dette.

Dersom det ikke blir flertall for bygge- og deleforbud og påfølgende omregulering av Lyngås-området, vil jeg si med Arnulf Øverland: Tilgi dem IKKE, for de VET hva de gjør!

Ps: For 17 år siden oppstod et enormt luktproblem fra Ragn-Sells avfalldeponi. Lukten kunne merkes godt helt ned til Lierbyen. Politikerne ble da gode støttespillere for den folkeaksjonen som ble etablert fra Tranby mot uvesenet.

Vi som bor her, forventer samme solidaritet og forståelse som vi fikk den gang.

Artikkeltags