Stena-planene: – Tror grunneier bør se på andre muligheter

Grøntnæringen, fiskeforening og naboer sier nei, politikere sier både ja og nei. Høyres Søren Falch Zapffe ber grunneieren tenke i nye baner.