Stemte for Lierdiagonalen, men...: – Jeg skal gjøre alt jeg kan for å kjempe mot

– Er stort flertall i Viken fylkesting står bak kravet om å få bygd Lierdiagonalen, hevder Aps Bjørn Tore Ødegården. – Det er helt feil, svarer lokalpolitikere.