Gå til sidens hovedinnhold

Stedsutvikling på Tranby og Tranbys lunge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I siste kommunestyremøte fremmet Arbeiderpartiet et forslag på hva en kan/bør gjøre med Tranbys lunge som er mer enn bare Kværnerskogen. Forslaget vårt er ikke omtalt i Lierposten, så jeg syns det bør gjøres kjent. I et innlegg i siste nummer av Lierposten har SV omtalt vårt forslag som jeg ønsker å gi en kommentar til. Vi foreslo at følgende skulle gjøres:

«De unike natur- og kulturmiljøene mellom Jospeh Kellers vei, Kirkelinna, Gjellebekkveien og E-18 er Tranbys lunge. Det startes opp et eget prosjekt med mål om å utarbeide en egen plan som kan utløse områdets potensiale til å bli et enda bedre trivsels- og opplevelsesområde for styrking av folkehelsen.

Planen skal tilrettelegge området for økt mulighet for variert mosjon, trening, idrett og friluftsliv for alle aldersgrupper på en måte som sikrer de sårbare verdiene i området. Tiltakene det tenkes på kan være egne mosjonsløyper med utplassering av treningsapparater, hinderløyper for mer krevende trening, flere og utbedrede turstier, løype for trening/mosjon for handicappede etc.

Det skal gjennomføres en plankonkurranse med oppgave å utrede om og hvordan området kan utvikles til å bli et aktivitets-, trenings og mosjonsområde for alle aldre/grupper på en måte som kan utløse et spektakulært område med tilkomst til, opplevelse av eierskap til og forståelse av betydningen til de fantastiske natur- og kulturmiljøer som finnes og sikres i området.

Området skal inngå og behandles som et eget prosjekt og være en egen (separat) del av stedsutviklingsprosjektet, og være løsrevet fra arbeidet nevnt i punktene 1,2,3,4 og 5.»

Vi ønsker altså å la profesjonelle miljøer se på hvordan området kan bli et attraktivt område for alle aldre og ulike grupper til styrking av folkehelsen. Vi vet med sikkerhet at hvis vi til rettelegger for flere, vil flere komme seg ut i aktivitet, og det er bra for folkehelsen. Økt tilrettelegging vil også bidra til flere møteplasser ute og ikke bare inne på en cafe. Også bra. Dette skal selvsagt gjøres uten at det går utover de fantastiske natur- og kulturmiljøer som finnes i området. Hovedbegrunnelsen fra posisjonen sin side for ikke å støtte forslaget, var at tiden ikke er NÅ å sette i gang et nytt prosjekt på Tranby, men ellers syns de det var gode tanker. SV støttet oss på at det bør utarbeides en plan som skal tilrettelegge for økt mulighet for variert mosjon, trening idrett og friluftsliv for alle aldersgrupper. Men hvordan få til det hvis SV sitt utgangspunkt er at ingenting skal gjøres. I sitt innlegg i Lierposten bekrefter de på nytt at ingenting skal gjøres. De mener at tilrettelegging for et folkehelseområde slik vi tenker, er slik det står i forslaget deres i kommunestyret, ytre faktorer som forringer området.

Arbeiderpartiet ønsket med sitt forslag å få en plan på hva som kan gjøres. Et sted å begynne. Så får vi ut fra den velge hva vi vil og kan gjøre. Jeg er overbevist om at den beste måten å sikre området for friluftsliv, helse og mosjon, er å gjøre noen tiltak. Å gjøre ingenting, ingen planer og ingen tiltak i området slik SV vil, er ikke veien å gå. Det viser utviklingen til nå. Men nå får vi visst nok noen treningsapparater ved den nye KIWI butikken. Det holder kanskje?

Kommentarer til denne saken