Det er alltid knytta spenning til både statsbudsjett og revidert statsbudsjett når det gjelder kommuneøkonomien. Mye handler om de store overføringene som bidrar til at vi kan drifte kommunen godt, og med koronakrisa på toppen, blir dette året helt ekstraordinært.

Men det finnes også mange andre, og mer skjulte detaljer som også har stor påvirkning på vårt lokalsamfunn. Da statsbudsjettet ble vedtatt i høst, ble beløpsgrensa man kan handle tollfritt fra utlandet for heva til 3000 kroner. Dette er svært bekymringsfullt, og både Arbeiderpartiet og arbeidstakerorganisasjonen HK (Handel og kontor i Norge) var tydelige på at denne beløpsgrensen ikke måtte heves. At netthandel har kommet for å bli, og at koronakrisen forsterker og fremskynder mye her, er udiskutabelt.

Men skal vi redde norske arbeidsplasser trenger vi også at folk handler i norske butikker og nettbutikker og for vår del her i Lier. Liertoppen kjøpesenter er en stor og betydelig arbeidsplass i vår kommune, og vi ser alle hva som skjer der. Og vi ser også hvordan de mindre nisjebutikkene i Lier, særlig i Lierbyen, har slitt.

Varehandelen, og spesielt detaljhandelen, var i en stor krise allerede før koronakrisen, derfor var 3000-kroners grensa for tollfri netthandel en svært problematisk sak allerede ved statsbudsjettet høsten 2019. At den nå ikke blir satt ned igjen i den krisen landet og norsk varehandel nå står i, er mer enn jeg kan forstå.

Det norske folk trenger arbeidsplassene sine, og vi trenger at folk står i arbeid for å kunne bære velferdsstaten. Så enkelt er det.