Starter nytt fond for å hjelpe barn og unge - 150.000 i potten

Torsdag ble Eplefondet etablert. Det skal sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier i Lier kan delta på fritidsaktiviteter.