St. Hallvard videregående skole søker ny rektor

Buskerud Fylkeskommune har utlyst stillingen som rektor ved St. Hallvard videregående skole, fordi Unni Aadalen går av med pensjon.