Et stiftelsesmøte bestående av 23 stemmeberettigede skulle velge mellom de foreslåtte navnene Lier Sportsklubb, Ytre Lier Sportsklubb og Stoppen Sportsklubb.

Med 18 av 23 stemmer falt valget på Stoppen Sportsklubb.

Etter en livlig debatt ble det også vedtatt at draktfargen skal være sort, mens reservedraktfargen skal være rød.

Bakgrunnen for den nye klubben er intensjonsavtalen mellom Liungen og Spa/Bra om å samle all 11'er-fotballen i en ny klubb fra 2013.

Stiftelsesmøte ble avholdt på klubbhuset til Liungen torsdag kveld.

- Jeg synes det var et godt og inspirerende møte.  Neste steg nå er at både Liungen og Spa/Bra må godkjenne intensjonsavtalen. Det skal gjøres i ekstraordinære årsmøter i juni, sier leder Christian Aakermann.

– Er dette første skritt mot sammenslåing av de to klubbene?
– Nei, det kan ikke jeg ikke si noe om. Vårt mandat har vært å samle 11-erfotballen i en ny klubb. Skal det skje noe mer utover det, må det nok gjennom en lengre modningsprosess, sier han.

Intensjonen er at den nye klubben skal være selvfinansierende.

– I forhold til lover og regler skal klubben etableres på et minimum. Det blir opp til det kommende styret å prege retning og ambisjonsnivå, sier Aakermann.

STYRET

Det ble valgt følgende interimstyre.

Leder: Christian Aakermann.
Nestleder: Trude Torgersen.
Styremedlemmer: Anne Cecilie Guneriussen, Vivi Becher, Ronny Solbraa-Bay.
Varamedlemmer: Aage Golmen, Knut Grothaug.