Juniutgaven av Lierposten er en passe anledning å ønske politikerne i Lier god sommer. Og samtidig takke for et flott vedtak i Utvalg for plan og miljø den 27. mai 2020.

Vi driver aktivt jordbruk med dyrehold og matproduksjon på Hennum. Denne vinteren og våren har ønsker om å bygge boliger i landbruksområdet her igjen skutt fart. Utbyggere har lenge sett at Hennumgrenda er et vakkert område. Det ser vi også. Landskapet er åpent og fritt, det er gode solforhold og flott utsikt. Det er bondens drift og produksjon som opprettholder kulturlandskapet. Uten aktivt jordbruk gror slike arealer igjen. Vi kan ikke importere åpne landskap, og de varer bare så lenge noen driver jorda. Vi ønsker at Hennumgrenda skal fortsette å være ei aktiv jordbruksbygd. Da blir vi ekstra glade når Utvalg for miljø og plan i sitt siste møte før sommeren bestilte en sak fra administrasjonen:

  • Frank Yggeseth (H) bestilte følgende sak med tilslutning fra utvalget: «Det bestilles en sak om en helhetlig vurdering av området Hennumgrenda sett i lys av melding 23/2020 og innkommende byggesøknader. Det legges spesielt vekt på utredninger mot LNF-hensyn, områdets egenart og Kulturminner.»
  • Vidar Havellen (MDG) bestilte følgende sak med tilslutning fra utvalget: «På bakgrunn av melding 23 bes det samtidig om at det etableres bygge- og deleforbud inntil saken er utredet og vedtak er fattet.»

Sak 23/2020 ble fremmet i utvalgets møte av flere partier (MDG, SV, V) på initiativ av oss. Vi opplevde støtte fra hele utvalget under debatten. Utbyggere forsøker nå å skaffe tillatelser til såkalt fortetting i Kulturminneområdet. Noen bryr seg mindre om LNF-hensyn. L for Landbruk (jordbruk og skogbruk) og N for Natur (-mangfold) er en forutsetning for F for Friluftsliv. Hennumgrenda har hatt bosetning i to tusen år. Det er rike minner etter ryttergårder og vikingtid her. Fortidsminner går tapt når boligene overtar. Landbruksnæringa forsvinner hvis fradelinger tillates i hver generasjon.

Hennumgrenda ligger vest for Ringveien på Tranby. Ringveien er en grense som i nærmere 40 år har vært holdt i hevd mellom boligareal og landbruksareal. Boligbygging og fortetting mente politikerne den gangen skulle foregå innenfor Hennummarkaområdet. Vi mener dagens politikere må være like framsynte og konsekvente. Bare slik kan aktivt jordbruk opprettholdes. Kulturlandskapets særpreg forsvinner hvis boligbygging vinner fram. Det er en selvfølge at matproduksjon prioriteres. Heldigvis har vi fortsatt politikere som S. F. Zapffe (H) og H. Jagland (Ap) som var med på disse vedtakene sist. Argumentasjonen og verdiene er fortsatt gyldige, bare enda viktigere for vår tid og for nye generasjoner.

Vi takker politikerne for en godt begrunnet bestilling av sak. Dette lover bra for konkretisering av bærekraftmålene i Grønne Lier. Vi ser fram til å delta i arbeidet med «LNF-hensyn, områdets egenart og Kulturminner.». Vi håper mange vil engasjere seg og delta i en opplyst og grundig debatt til høsten. God sommer!