Partiene har presentert sine programmer i Lierposten. Som vanlig hentes eldre frem fra tørkeloftet og får en plass i partiprogrammene. Vi skifter status fra en utgiftspost til inntektspost for partiene. Det er mange av oss og vi vokser i antall etter som eldrebølgen skyller inn over Grønne Lier.

Vi er i ferd med å bli så mange at vi utgjør en maktfaktor og partiene lover oss gull og grønne skoger, enkelte også et liv etter døden.

Men vi er oppdratt til å stå med lua i hånda og er ikke kravstore. Vi forlanger bare å bli tatt hensyn til på linje med andre når politikerne gjør sine valg og prioriteringer.

Og hva er viktig for pensjonister og eldre i Lier? Det er helse og omsorg, miljø, kommunikasjoner og ikke minst en serviceinnstilt kommune som ser våre behov og gjør noe med dem.

Innen helse og omsorg ønsker vi oss flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og en sterk satsning på den hjemmebaserte omsorgen. Kommunen må komme i takt med behovene og ikke stadig være på etterskudd. I dag finns det 200 institusjonsplasser i Lier. I 2025 trenger vi 300 for å dekke behovet. Dette må kommunen snarest ta høyde for.

Omsorgsboliger spesielt tilpasset eldre er en mangelvare. Mange eldre ønsker seg mer hensiktsmessige boliger når helsen svikter. De ønsker fortsatt å bo sammen med lett tilgang til gode omsorgstjenester og ikke skilles på et sykehjem.

Satsningen på den hjemmebaserte omsorgen må styrkes. Den krever mer kapasitet og økt kompetanse etter hvert som eldre blir eldre og helsen svikter. Det er behov for flere varme hender, men samtidig at man nyttiggjør seg velferdsteknologi raskere som kan gjøre eldre tryggere hjemme.

Ensomhet er et voksende problem blant eldre. Det er viktig å bidra til aktivitet og sosial omgang. I den sammenheng spiller seniorsentrene en stor rolle. Det er behov for å utvide kapasiteten på Lierbyen seniorsenter og etablere seniorsenter nær Gullaug/ Engersand.

Dårlige kommunikasjoner for mange eldre som mister sertifikatet og bor langt fra butikker og tjenester som lege og apoteker er et voksende problem for mange eldre liunger. Det er behov for å opprette et lokalt daglig transporttilbud utover dagens busser til boligområder med dårlige forbindelser dersom de fortsatt skal kunne bo hjemme.

Eldre er også opptatt av miljø. Vi må velge politikere som tar vare på grønne Lier og bygger gode bomiljøer for ung og gamle. Vi ønsker ikke at Lier blir en stor bomaskin med Fjordbyen og Gullaug - at trafikken på veier og med tog skal kvele ytre Lier i støy og forurensning. Dette skjer i dag. Det krever modige valg av politikerne.

Pensjonister, møt opp til paneldebatt i Lier Pensjonistforening på Haugestad onsdag 28. august kl.1630. Da kan dere stille politikerne spørsmål om valget som ligger dere på hjerte.