Skulle hjelpe bekjent med bilhavari – ble tatt med flere tusen liter smuglerøl. Nå er litaueren dømt.

Lovens lange arm gjorde storbeslag etter at en bil hadde havarert på Grimsrudveien. Til sammen ble det funnet nærmere 4.000 liter øl i litauerens varebil og uthus. Nå er mannen dømt - men han slipper likevel å sone.