Vil lokke gode lærere med bonuser

Nye lærere skal fristes med både materielle og økonomiske goder for å velge Lier fremfor andre kommuner.