Styrking av Lierskolen

8illustrasjonstegning

8illustrasjonstegning

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LeserbrevGode skoler er viktig for Lier Høyre. Vi har de siste årene fått nye, flotte skolebygg og haller på flere steder i kommunen vår. Det nyeste skolebygget, Hegg, står klart for å ta imot elevene ved skoleårets begynnelse etter sommerferien. I tillegg oppnår vi gode resultater i trivsel og læring. Vi er stolte av det vi har fått til, og vi er minst like stolt av alle de flinke lærerne og elevene som har æren for de gode resultatene. Nå vil vi gjøre mer for å bli enda bedre.

For neste skoleår økes budsjettet til Lierskolen med hele 5,8 millioner kroner. I denne økningen på 5,8 millioner kroner ligger det over 3 millioner kroner i ferske penger fra Regjeringen. En slik økning vil bidra til å styrke skolenes mulighet til å skape et godt læringsmiljø, trivsel og læringsglede.

Mer penger gir mulighet til bedre lærertetthet og til å kjøpe inn materiell som enhver skole bør ha. Samfunnet er i stadig endring, og alle skolene våre har behov for digitale hjelpemidler for å kunne skape læringsglede. Lier Høyre er derfor opptatt av at midlene til skolen blir fordelt slik at alle skoler gis like muligheter.

Som i de fleste andre kommuner er det store forskjeller på skolestørrelsene i Lier, fra Høvik skole som den største og mest moderne skolen, til Nordal, Egge og Oddevall som mindre skoler. For oss som politikere er det en oppgave å utlikne mest mulig av forskjellene mellom skolene gjennom en god og mest mulig rettferdig fordeling av de økonomiske ressursene. Det vil si at hver enkelt skole må få penger til å kunne gi hver enkelt elev like stor glede av sin skole, uavhengig av om skolen er stor eller liten. Å fordele ressursene mest mulig rettferdig, handler om å ta vare på alle de skolene og elevene vi har, uansett hvor de bor.

Som eksempel har Egge og Hennummarka skoler lenge ønsket seg bedre digitalt utstyr og flere PCer. Med ferske penger vil disse skolene få muligheten til å kunne kjøpe seg slike hjelpemidler.

Samtidig vil Høvik skole, som den største skolen med størst klasser, få omtrent 1/3 av den totale tilleggspotten fra Regjeringen, nettopp på grunn av sin størrelse. Høvik skole er vel utstyrt med digitale hjelpemidler, men vil ha midler som er tilstrekkelig til å bedre lærertettheten.

Det er ikke opp til oss som politikere å styre hva den enkelte skole skal bruke sine tildelte midler på, om det er flere digitale hjelpemidler, flere lærere eller andre driftskostnader. Hver skole må styres ut fra sin skoles ønsker og behov for å kunne skape trivsel og læringsglede. Som skoleeiere har vi nå lagt til rette for at alle elever behandles så likt som mulig, uansett hvilken skole de går på.

Hver skole må styres ut fra sin skoles ønsker og behov for å kunne skape trivsel og læringsglede.

Artikkeltags