Skoler og barnehager stenger – over 6.000 barn og ansatte i Lier blir berørt

STENGER: Regjeringen harr besluttet å stenge alle landets skoler og barnehager. her fra første skoledag på Høvik i 2018.

STENGER: Regjeringen harr besluttet å stenge alle landets skoler og barnehager. her fra første skoledag på Høvik i 2018. Foto:

Regjeringens beslutning om å stenge alle skoler og barnehager får direkte konsekvenser for over 6000 barn, skolelever og ansatte i Lier.

DEL

I tillegg kommer ansatte og elever på videregående skoler det også er besluttet å stenge.

Det er NTB som opplyser at regjeringen har besluttet å stenge alle skoler og barnehager. Statsminister Erna Solberg skal redegjøre kl. 14.00.

Skoler og barnehager i Lier stenger fredag morgen.

Har satt krisestab

Onsdag ettermiddag besluttet Lier kommune å sette krisestab i henhold til kommunens beredskapsplan.

Det er er nå den operative og strategiske kriseledelsen i kommunen.

Krisestaben ledes av rådmann Bente Gravdal og består av ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som har ansvar for kommunikasjon, kommunalsjefene med ansvar innenfor hvert sitt fagfelt, kommuneoverlege og beredskapssjef.

- Vi forstår at innbyggerne blir bekymret. Gjennom vårt arbeid har imidlertid kommunen kontroll på situasjonen og jobber ut fra myndighetenes anbefalinger og bestemmelser, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Krisestab skal ha et nytt møte klokka 15.00 torsdag.

Hjemmeundervisning

– Vi har mange ansatte i kritiske funksjoner innen omsorg, vann vei og avløp som har barn som er så unge at de ikke kan være hjemme alene. Vi jobber nå med å finne en god løsning for de barna. Vi jobber også med å etablere en løsning for hjemmeundervisningen som vi er pålagt etter opplæringsloven, sier Ringdal.

I Lier går det cirka 1850 barn i private og kommunale barnehager.

Det er cirka 3500 elever fra 1. til 10. klasse.

I grunnskolen i Lier er det litt over 400 ansatte, og anslagsvis det samme i barnehagene.

Artikkelen oppdateres

Korona-fakta

På Lier kommunes nettside, legges det ut oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Lier. Kommunen har opprettet en egen e-postadresse for spørsmål om korona: korona@lier.kommune.no

Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig i Lier kommune. Kommuneoverlegen får direkte beskjed fra laboratoriet i Oslo dersom innbyggere bosatt i Lier får påvist det nye viruset.

Kommunen tar telefonisk kontakt med alle som får påvist viruset og kartlegger sammen med den rammede hvilke andre personer som kan være smittet (smitteoppsporing). Disse personene blir i sin tur kontaktet telefonisk av kommunen for videre kartlegging.

Kommuneoverlegen samarbeider med kommuneoverleger og smittevernoverleger i andre kommuner over hele landet for å sikre smitteoppsporing over kommunegrensen.

Tror du at du kan være smittet?

Ta kontakt med fastlegen din på telefon. Fastlegen vurderer om du skal i hjemmekarantene og om det er behov for testing. Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten.

Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer: 32 25 41 78.

Artikkeltags