Gå til sidens hovedinnhold

Framtidens skolestruktur i Lier

skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lierpostens redaktør stiller i sin leder 24. mai spørsmål om hva som skjer med skolene i Lier kommune.

Som det blir nevnt, ble det i desember presentert en konsulentrapport som skal være en del av beslutningsgrunnlaget for Lier kommunes politikere.

Politikerne skal på bakgrunn av flere momenter, herunder innbyggernes innspill, ta en beslutning om skolestrukturen i Lier mot 2030.

Bred involvering

Som også lederen i Lierposten påpeker, så er saken om våre skoler en viktig beslutning som vil kunne få store konsekvenser for mange av innbyggerne i Lier.

Da saken var til behandling i utvalget for Grunnskole, Barnehage og Kultur (GBK-Utvalget) i februar, ble det fra administrasjonen lagt opp til en beslutning for en fremtidig skolebehovsplan før sommeren.

I utvalgsmøtet, ble det stilt spørsmål om denne tidsplanen var realistisk og GBK-utvalget ønsket folkemøter i de enkelte ungdomsskolekretsene.

GBK-utvalget mente at det var viktig med bred involvering i denne saken. Det er videre fornuftig å vurdere denne planen i forhold til Kommuneplanen, som skal være førende for skolebehovsplanen.

Nærskoleprinsippet

I disse dager er folkemøtene i gang og her konkluderer Lierpostens leder med at det ser ut til at interessen er svært begrenset.

Etter de to første møtene så ser det ut til at interessene er størst der hvor de største endringene er foreslått i konsulentrapporten.

På møtet i Sylling var det rundt 60 meget engasjerte innbyggere til stede. Om dette kan betegnes som begrenset interesse, så har Lierposten og jeg forskjellig oppfatninger.

Nå skal det sies til Lierpostens unnskyldning at denne lederen var skrevet før møtet på Sylling skole, men hvis en ønsker belegg for sine påstander, kunne det også være greit å utsette denne lederen et par uker.

Det hadde kanskje gitt vår lokalavis et noe utvidet perspektiv over hvorfor innbyggerinvolvering er viktig i slike saker.

Lier er en kommune med relativt stor utstrekning og med flere lokalsamfunn. Derfor er det også naturlig at vi opprettholder flere skolekretser en det som innbyggerantallet alene skulle tilsi.

Et av de viktigste vurderingene i den fremtidige skolestrukturen vil være at fleste mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen og at færrest mulig skal måtte ta buss eller kjøres til skolen.

Lier Høyre mener nærskoleprinsippet er viktig, så lenge denne skolen har et tilstrekkelig elevgrunnlag til å drive en faglig god skole.

Ønsker utbygging

Lier Høyre mener at det ikke er et mål i seg selv å legge ned skoler, men heller se på hvilke tiltak som må til for å sikre at de skolene som vi opprettholder i Lier har et forsvarlig elevgrunnlag.

For å få et forsvarlig elevgrunnlag har vi lagt vekt på i vårt program for denne kommunestyreperioden at vi ønsker en utbygging i alle skolekretsene.

Derfor ønsker vi en utbygging av Klinkenberghagan for å styrke elevgrunnlaget til Nordal skole og langs Glitreveien for å styrke elevgrunnlaget til Oddevall skole.

I tillegg kan også justeringer av dagens skolekretsegrenser vurderes som mulige tiltak, for eksempel ved å utvide kretsen rundt Oddevall skole.

Vi ser ikke noen god argumentasjon for hvorfor avgjørelse om en skolebehovsplan ikke skal være en del av Kommuneplanen som skal vedtas i starten på 2019.

Snarere tvert om, det er viktig med en forutsigbarhet. Når Kommuneplanen er politisk besluttet, så er det naturlig at skolebehovsplanen er en del at denne planprosessen.

Kommentarer til denne saken