Læreren – Lierskolens viktigste ressurs

Av
DEL

SkoleNylig har 3425 elever tatt fatt på et nytt skoleår i Lierskolen. 338 elever har startet i 1. klasse og hatt sitt første møte med skolehverdagen.

Lier Høyre tror på og ønsker fortsatt å satse på læren, som er den som helt sentral i den opplæringen som våre barn skal gjennomføre i hele sitt opplæringsløp, fra den første dagen som barnet møter opp i 1. klasse og frem til en avslutter sitt skoleløp.

For mange så spenner dette seg over en 16-18 års tidsperiode. Med den rivende utvikling som er i vårt samfunn, hvor en hele tiden stiller store krav til økt tilegning av kompetanse. Mye av dagens kunnskap kan være utdatert kunnskap når disse elevene er ferdig med sitt utdanningsløp.

Dette betyr at en må gjøre elevene godt i stand til hele tiden å være i stand til å motta ny kunnskap. Derfor er de viktigste elementene i Lierskolens kvalitetsplan satsing på basisfagene norsk, regning og engelsk, samt dybdelæring. Det er også helt avgjørende av lærerne har en oppdatert utdanning og Lierskolen satser på å gi sine lærere en etterutdanning. I skoleåret 2018/2019 fikk 26 lærere godkjent videreutdanning.

I skoleåret 2019/20 så er det ytterligere 30 lærere som skal starte på sin videreutdannelse. I tillegg så tilbys lærerne etterutdanning i form av kortere kurs, nettverk med mere Mens videreutdanningen gir formelle studiepoeng, så gir ikke etterutdannelse dette.

Lier Høyre mener at en fortsatt må satse på å innfri forutsetningene for å nå kvalitetsplanens mål, ved at vi har funksjonelle skoleanlegg, en god pedagogisk skole- og klasseledelse hvor vi har motiverte lærere som holder et høyt faglig nivå. Samtidig innser en at økonomiske ressurser er en knapp ressurs og det er viktig at en prioriterer midler til å underbygge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags