Gå til sidens hovedinnhold

Skivebom fra MDG-Gravdal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere SV’er og Ap-politiker Runar Gravdal er intervjuet i Lierposten. I den forbindelse kommer det nåværende MDG-medlemmet med kritikk av SV, fordi han mener at partiet lokalt vrir seg bort fra det grønne og i liten grad prioriterer saksfeltet klima og miljø. I et forsøk på å forklare dette nevner han at Lier har valgt å legge ned miljøutvalget og slå det sammen med det sterkt overarbeidede planutvalget. Jeg forstår rett og slett ikke sammenhengen her, da SV stemte imot denne løsningen. Som kjent sitter SV i mindretall og i opposisjon. Dette burde Gravdal vite.

Jeg lurer også med hvilken bakgrunn Gravdal kan si at Lier SV vrir seg bort fra det grønne og i liten grad prioriterer saksfeltet? Jeg kjenner ikke Gravdal, han var ute av SV før jeg kom inn i lokalpolitikken for partiet, men hadde han visst hva jeg og de andre i Lier SV står for så ville han nok ikke skrevet dette. Leser han ikke leserinnleggene i Lierposten? Følger han med på kommunestyrene? Får han med seg hva SV mener om ulike saker i råd og utvalg i kommunen? Har han fått med seg at opposisjonen (inklusiv MDG) fordelte plasser i de ulike utvalgene etter siste kommunevalg etter hvor opposisjonspartiene mente de ville få størst mulighet for å få gjennomslag? Man kan begynne å lure etter å ha lest intervjuet med han i Lierposten.

Alle vi lokalpolitikere i SV som sitter i kommunens råd og utvalg, er svært opptatt av klima og miljø. Men til forskjell fra MDG så mener SV at klima og miljø ikke kan frakoples resten av verden. Det er nok her den største forskjellen mellom SV og MDG er. SV ser klima i et større perspektiv, der økte forskjeller nasjonalt og internasjonalt er med på å sørge for uro, krig og miljøforstyrrelser som påvirker klimaet i det lengre løp. Dette må tas hensyn til når klima og miljø kommer på dagsorden. Jeg husker at nåværende MDG-medlem (og tidligere SV’er) Erik Solheim i fjor uttalte seg om Kina: «Vi må ikke kritisere Kinas menneskerettighetsbrudd, fordi Kina er svært viktig å få med seg dersom verden skal nå Paris-målene». Dette er et godt eksempel på forskjellen mellom SV og MDG: SV vil aldri godta brudd på menneskerettigheter for å rettferdiggjøre et lands klimapolitikk.

I Lier SVs program for 2019–2023 står det følgende om klima og miljø:

«Lier SV vil alltid prioritere kunnskapsbaserte lokale miljø- og klimaløsninger. Vi vil prioritere «føre-var-prinsippet» hvor kunnskap ikke er tilstrekkelig. I saker hvor det kan gjøres uopprettelig skade på natur og miljø vil Lier SV aldri la økonomiske begrunnelser rettferdiggjøre slik skade. Lier SV vil at Lier kommune skal være landets grønneste og mest klimavennlige kommune. I tillegg vil Lier SV ansette en klima- og miljøvernleder som skal sørge for at Liers ambisiøse klimaplan blir fulgt opp.

Jeg mistenker at Gravdal ikke har lest SVs program på miljø- og klimafeltet. Det burde han ha gjort før han retter skytset mot det partiet som både lokalt og nasjonalt står MDG nærmest.

Da blir det rart at Runar Gravdal ønsker å kritisere partiet som står MDG nærmest i klimaspørsmålet – og som vi har et opposisjonssamarbeid med i Lier – framfor å rette skytset mot den sittende regjering eller flertallet i Lier, som får støtte av klimaskeptikerne og -fornekterne i FrP.

Ønsker du å stemme på et parti som tar klimakrisen på fullt alvor og samtidig vil minske forskjellene her i landet og ellers verden, stemmer du SV. Godt valg!

Kommentarer til denne saken