Dette er et viktig spørsmål, derfor er det svært viktig at det politiske bilde i Lier innehar optimal kompetanse om dette.

Valget vil påvirke mange faktorer for Liersamfunnet. Jeg vil komme med noen refleksjoner rundt dette, tankene har gått i mange retninger.

Må forvaltes riktig

Det er bra med ideer for å skape aktivitet og fysisk fostring, skape arrangementer som trekker folk til bygda, slik som det var på gamle Lyngåsbanen.

Dette området eies av Lier kommune. Derfor må dette forvaltes riktig, både på kort og lang sikt.

Området ligger tett inntil motorvei og infrastruktur.

Vi har et sterkt behov for næringsarealer, mange har behov for et sted å være.

Små og mellomstore bedrifter, flere flytter ut fordi passende lokaler ikke finnes. Det snakkes om innovasjon og nyskapning.

Hvorfor ikke lage en næringspark hvor det er plass til små bedrifter, nyetableringer og veiledere. Handtverksenter, med ulike fagområder, teknologiklynge etc.

Må ha regien selv

Et utvidet kompetansesenter for landbruks og veksthusnæringen sett i nasjonal sammenheng. Også en næringssjef fra kommunen, med noen som kan ha en rådgivningstjeneste.

Store næringsarealer behøver ikke å bety store logistikkbedrifter. Det er viktig at Liersamfunnet fremelsker sitt mangfold og skaperevne.

Da vil også den humane kapitalen vi innehar bli ivaretatt.

Et spennende og utfordrende prosjekt for Lier eiendomsselskap.

Det er viktig at vi er klare og tydelige nå, og ikke lar oss friste av frierier fra våre naboer.

Det er viktig med samarbeide, men grunnlagsinvesteringene må vi stå for selv. Vi må ha regien i eget bed. Det gir bærekraft.

Bygdas mangfold

Her kunne også Matriket ligget, også plass til å synliggjøre vår nasjonale historie om slaget på Gjellebekk for 300 år siden.

En miks av dette kunne være med på å skape en inngangs port til Lierbygdas mangfold.

Vi ønsker flere innbyggere, da er det også nødvendig at noen kan ha muligheten til å ta med seg sin bedrift til bygda vår.

Vi må gjøre oss synlige, ved å tenke helhet.

Med helhet tenker jeg her primært på bo forhold, infrastruktur, næringsstruktur, historien vår og mulighet for naturskjønne omgivelser, og friluftsaktiviteter.

Grønne Lier snakker og gjør det.

Det bygger verdier og skaper et levende omdømme.