Det var sjokkerende lesing om trasévalget til Statens vegvesen (SVV) i Lierposten 13. august.

Har ikke gartnerjorda i Ytre Lier noen verdi ettersom det er noen millioner rimeligere og legge den under asfalt? Vis respekt for politikere og folka i Lier som står for Viker-alternativet.

Matjorda til eiendommene i Ytre Lier er under press, slik som mange andre steder i landet. Alle er vel klar over at den er noe av det viktigste som må vernes om, og blir mer og mer kostbar for hvert år som går og grønnsakdyrking blir enda viktigere. Arealene minker hvert år.

Vi er flinke her i landet til å bygge tunneler, til og med undersjøiske. Det trenger vi ikke i Lier, men samferdselsministeren fra Vestlandet har sikkert noen å sammenligne med.

Den oppvoksende generasjon som skal arve oss, og eventuelt dumme valg som vi måtte gjøre, vil takke oss for at vi sparte matjorda fra veibygging. Husk at statlig overstyring av lokaldemokratiet skaper politikerforakt.

I Lier har vi 0,6 kilometer med motorveitunnel, så nå er det vår tur til å få en fornuftig veiløsning, selv om pengesekken er av de minste når det gjelder viktige hovedveier. Er det noen i SVV som var i Lier 1987 da stormflo i Drammensfjorden og flom i elvene klarte og oversvømme halve dalen i Ytre Lier?

Gårdbrukerne fikk enorme tap da dyrka jord, gartnerier og bygninger blei oversvømt av flomvannet og oljefyringskjellere til gartneriene blei totalskadd. Over 2000 nye biler lagret på Drammen Havneområde og Lierstranda sto med vann over bilsetene.

Når prisforskjellen på de forskjellige alternativer betyr så mye, respekter Liers politikere og slutt å kaste bort millioner på flere utredninger og vurderinger. Utsettelser påfører boligmiljøer, skoler og trafikantene enda mer ulemper. Er det ikke nok ulykker på den sterkt trafikkbelastet veien?

Den var utgått på dato for snart 40 år siden og tunnel påtenkt for like mange år siden. Hvorfor ikke komme i gang med veibygginga, før det blir enda flere alvorlige ulykker på barnas skolevei?

Det er sikkert registrert at det er tett bebyggelse langs nesten hele gamleveien i Spikkestadbakkene, og utbygginga der fortsetter mens vurderingene i SVV pågår og anleggstida enda ikke har startet. Store fordeler om motorveien gjennom Lier er klar før planlagt kryssing av Oslofjorden er ferdig.

Glad i grønne Lier!