(Drammens Tidende)

NORGE: Sivilforsvarets varslingsanlegg skal testes to ganger i året.

I dag, onsdag 13. januar er en av disse dagene hvor testen gjøres.

Med andre ord vil du, i likhet med over halvparten av befolkningen i vårt langstrakte land, kunne høre uling klokken 12.

Vanligvis testet anlegget den andre onsdagen i januar og juni.

Signalet som sendes ut betyr «Viktig melding – søk informasjon». Dette varsles med tre lengre tyfoner med et minutts opphold.

I fredstid kan en slik varsling være aktuelt ved akutt fare, hvor det i fredstid for eksempel kan varsles om gassutslipp eller dambrudd i vannmagasin.

Ved en eventuell krig kan varslingen for eksempel bety flyangrep, noe som varsles med flere korte tyfoner etter hverandre.

Når faren er over, varsles det en lang tyfon.

Lydene kan høres på sivilforsvarets nettsider.

Hvor landets omlag 1.250 tyfoner befinner seg, kan du se i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps kartløsning. Velg «Temalag», «Sivilforsvaret», og huk av for «Varslingsanlegg».

Det kan fra tid til annen skje at varslingen blir utløst ved ei feil, noe som bør varsles nærmeste sivilforsvarsdistrikt omgående. Som innbygger i gamle Buskerud fylke, vil en slik varsling kunne gjøres på den døgnbemannede vakttelefonen 488 88 988.