Sesongarbeiderne kan forsvinne – kan få uante konsekvenser