Sesongarbeiderne kan forsvinne – kan få uante konsekvenser

Anslagsvis 2000 sesongarbeidere er med på å sikre avlinger i Lier. Uten dem kan det stanse helt opp.