Kvinner, minoriteter og unge er tre underrepresenterte kategorier i norsk politikk. Til høsten er det valg, og endelig har vi muligheten til å endre dette.

De fleste av dere som leser dette kjenner meg ikke, så la meg få presentere meg selv; Hei jeg heter Risham Kaur Kamboj, oppvokst på Lierskogen, er 19 år gammel, leder for Lier Unge Høyre, studerer statsvitenskap på UIO, og er over gjennomsnittlig engasjert i samfunnet.

Jeg er heldig som har fått en kumulert fjerdeplass på listen til Lier Høyre. Dette er en tillitserklæring som jeg ikke tar for gitt. Dersom du ønsker en forandring, så skaper du den.

Først og fremst stiller jeg til valg som en stemme for oss unge. Vi er fremtiden, og fortjener å bli hørt. Kvaliteten på skole og lærere har hatt en stor betydning for meg og min skoleglede. Derfor er det viktig for meg at våre liunger får en god, kvalitetsrik og trygg skolehverdag.

Elever bruker store deler av hverdagen sin på skolen. Der omgås de med elever og lærere som aktivt får være med på å påvirke hverdagen deres. Derfor er det viktig at kvaliteten på undervisningen i Lierskolen er god.

Elever bør ha valgfrihet til å avgjøre hvilken skole og hvilket nivå de skal ligge på, slik at de yter maksimalt av tilbudet. Det handler ikke om hvem som tilbyr undervisningen, men hvorvidt det tilbys kvalitet. Derfor er et av mine viktigste hjertesaker at det skal være et bredt utvalg av offentlige- og private skoler.

Ved å vokse opp med ett bein i to forskjellige kulturer, ser jeg tydelig hvor gode ressurser vi har på tvers av bakgrunn. Ressurser som kan bidra til et bredere mangfold, og som kan utvikle samfunnet på en bærekraftig måte. Med rett inkludering kan dette samspillet forbedres ytterligere. Dette er ressurser som lett kan overses, men som en med multikulturell bakgrunn er det spesielt viktig for meg at inkludering står på dagsorden.

For at alle skal kunne bidra til fellesskapet, er valgfrihet grunnleggende. I Lier kommune skal alle kunne være den de føler at de er. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

I Lier skal vi fortsette å ta vare på hverandre, og hjelpe de som sliter mest. Rusavhengige bør få et godt tilbud, som sikrer at de føler seg inkludert og ivaretatt. Dagens regjering har avviklet fritt behandlingsvalg, noe som kommer til å øke helsekøene. Likevel har ikke psykisk helse blitt noe mindre viktig. De siste årene har det vært et stort fokus på psykisk helse og forebygging. Likevel er dette fortsatt et voksende problem.

Unge opplever mye stress og bekymring i hverdagen. Omtrent halvparten av befolkningen kommer til å oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av livet. Det er viktig at dette tas tak i med en gang det blir behov for hjelp. Derfor ønsker jeg å være en sterk stemme for god lokal helsehjelp.

Lier er allerede en god kommune å bo i, mye takket være det tidligere kommunestyret med Gunn Cecilie Ringdal i spissen. Jeg har stor tro på den nye gruppen til Lier Høyre med Kjetil Kivle i fronten.

De fire neste årene ønsker jeg å fokusere på kvinner, unge og minoriteter. Å få påvirke politikken er et stort privilegium, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å prege det i en god retning.