Gå til sidens hovedinnhold

Sammen for mennesker og miljø

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegget til SVs Morten Dahl i Lierposten 26. august inneholder dessverre noen vesentlige misforståelser om MDGs politikk som jeg vil prøve å oppklare.

Dahl skriver: «(…) Men til forskjell fra MDG så mener SV at klima og miljø ikke kan frakoples resten av verden. Det er nok her den største forskjellen mellom SV og MDG er. (…) Dette er et godt eksempel på forskjellen mellom SV og MDG: SV vil aldri godta brudd på menneskerettigheter for å rettferdiggjøre et lands klimapolitikk.»

Til dette er det å si; MDG mener selvsagt ikke at «klima og miljø kan frakoples resten av verden», tvert imot. De 17 bærekraftmålene og rettferdig fordeling er like viktige for MDG som for SV. Og MDG vil heller ikke godta brudd på menneskerettighetene for å rettferdiggjøre et lands klimapolitikk.

Slik vi ser det, er dette forskjellene mellom MDG og SV:

 • MDG er det eneste partiet som lar naturen, klimaet og barnas fremtid få førsteprioritet, og vi vil ikke forhandle det bort.
 • For å få vår støtte må Norges neste regjering, som et minimum, slutte å lete etter ny olje og gass.
 • Vi ønsker også en utfasing av oljevirksomheten som gir forutsigbarhet og kutter utslipp raskere. SV er også for stans i oljeleting, men setter ikke dette som et absolutt krav og vet heller ikke hvor lenge vi skal produsere olje på felt som er funnet.
 • MDG går inn for et større løft i miljøavgifter og større avgiftskutt på de miljøvennlige alternativene.
 • MDG har tydeligere politikk for å komme bort fra bruk og kast-samfunnet. Dette handler om rettferdig fordeling på tvers av landegrenser i en tid der vi bruker tre ganger mer enn kloden tåler. Vi tør å si at forbruket må ned.
 • Vi trenger den Grønne europeiske bevegelsen på det norske Stortinget. Det er MDGs søsterpartier som driver frem Europas grønne omstilling, ikke SVs.
 • Det er grønn ideologi, ikke rød, som kommer til å løse de problemene gamle ideologier har skapt. Nå trengs solidaritet med neste generasjon, respekt for naturens og dyrenes egenverdi, og fokus på livskvalitet fremfor materialisme. Her er De Grønne sterkest.
 • MDG arbeider for en utvidelse av og mer fleksibel foreldrepermisjon, og anerkjennelse av at vi er både biologisk forskjellig og forskjellige som individer og familie.
 • MDG er enige med venstresiden i en del fordelingspolitikk, som sterk velferd, økt skatt på høy inntekt og lavere skatt på lav inntekt, trygd og pensjon. God fordelingspolitikk er grunnleggende.
 • Grønt - fordi erkjennelsen av at jorda har begrensede ressurser medfører også en erkjennelse av at vi må dele.
 • MDG ønsker mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Vi vil beholde EØS avtalen, styrke energi og klimasamarbeidet med EU og videreføre medlemskapet i NATO.

SV har mange flinke representanter med miljøengasjement. Vi respekterer dem, men det er MDG som går sterkest inn for tiltakene som trengs.

Og - ved valget er mange opptatt av å få mest mulig endring for stemmen sin. Da er det viktig å vite at hvis mange velger SV fremfor MDG, kan det indirekte bidra til fire nye år med Erna. Det er fortsatt små marginer som skiller MDG fra sperregrensen. MDGs kamp mot sperregrensen kan avgjøre om valget blir et gigantisk gjennombrudd for miljø og solidaritet, eller et overraskende gjenvalg for et Høyre-Frp dominert flertall. Godt valg!

Kommentarer til denne saken