Samlet sett kunne saken etter hvert fortone seg som «fjæren som ble til ti høns»

BØR BEKLAGE: MDG ved Vidar Havellen og Janicke Solheim bør selv gå offentlig ut å beklage sine uttalelser, skriver redaktør Pål A. Næss

BØR BEKLAGE: MDG ved Vidar Havellen og Janicke Solheim bør selv gå offentlig ut å beklage sine uttalelser, skriver redaktør Pål A. Næss Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Saken viser et parti som ikke forstår konsekvensen av sitt forslag», og «MDG ved Vidar Havellen og Janicke Solheim bør selv gå offentlig ut å beklage sine uttalelser», skriver redaktøren i Lierposten.

Vi minner derfor om at saken startet med at vi, MDG, fulgte opp et initiativ fra innbyggere i Hennumgrenda, og at vedtaket om midlertidig bygge- og deleforbud ble fattet med alle partienes stemmer unntatt Frp. (Høyres gruppe var delt; to for og kun en mot vedtaket).

I ettertid kan en kanskje se at vedtaket om midlertidig bygge- og deleforbud kunne vært unngått. Det midlertidige vedtaket var imidlertid en «nødløsning», grunnet alle søknadene om dispensasjoner og fordi godkjennelsen av disse har sittet svært så løst hos posisjonen med Frp og Høyre i spissen. Det midlertidige vedtaket ville gi politikerne en mulighet til å få oversikt over konsekvensene av ulike utbyggingsplaner og stadige søknader om dispensasjoner, og samtidig unngå at det ble startet prosjekter som kunne påvirkes av resultatet av den politiske behandlingen.

Vedtaket ga politikerne tid til oversikt og tillit til at kommunen har tilstrekkelig virkemidler til å kunne følge opp utviklingen i dette sårbare og verdifulle landbruksområdet.

Den usikkerhet dette har skapt hos enkelte innbyggere i Hennumgrenda var ikke tilsiktet, og er selvsagt beklagelig.

Vi mener imidlertid at denne usikkerheten ble forsterket av Lierpostens stadige oppslag; til sammen seks (syv?) artikler, med tidvis fokus som om dette skulle være et langvarig bygge- og deleforbud, og med noe ensidig søkelys på det negative ved vedtaket. Saken vakte naturlig nok stort engasjement med flere leserinnlegg i Lierposten, slik at summen av det hele ble voldsomt. Samlet sett kunne saken etter hvert fortone seg som «fjæren som ble til ti høns», og det var dette Vidar Havellen kommenterte i Kommunestyret.

Dessuten undres vi over at innlegget vi sendte til Lierposten; for å forklare saken og om mulig berolige unødvendig engstelige innbyggere, ikke ble trykket i Lierposten. (Jamfør Janicke Solheim: «Vi håper på en positiv behandling for best mulig bevaring av Hennumgrenda»)

Vi mener også at utvalgslederen (Frp) ikke bidro til å berolige innbyggerne, som han kunne ha gjort. Uttalelser i Lierposten om at han «refset sitt eget utvalg for å bringe trusselen om et bygge- og deleforbud inn i sommeren», og at utvalget med dette hadde «skapt utrivelige tilstander», er egnet til å skape engstelse. Når han i tillegg uttaler at «Det har vært mye redsel og frykt fra enkeltmennesker (…) og det er tungt å høre om beboernes redsel for at de ikke skal kunne bytte vinduer eller få annet arbeid utført på eiendommen sin», virker det noe søkt. Det burde være en enkel oppgave for utvalgslederen å berolige de engstelige innbyggerne, for eksempel med uttalelser / innlegg i Lierposten, noe vi ikke kan se at han gjorde. Det var dette jeg selv mente å påpeke i det refererte kommunestyret. Det er mulig dette ikke kom tydelig frem og derfor kunne misforstås, og i så tilfelle beklager jeg det.

Det hører med til historien at hensikten vår var god, og saken fikk en «lykkelig slutt» med vedtak i Kommunestyret som konkluderer med at store deler av området Hennum har et spesielt vern med særlig angitt hensyn knyttet til landskap, natur- og kulturmiljø, og at eventuelle søknader om dispensasjon skal behandles restriktivt. Vårt håp er at alle politikerne, også Høyre og Frp, heretter vil ha dette friskt i minne. Med dette håper vi også at Lierpostens redaktør omsider kan legge saken i bero.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken