Saksmengden øker – det gjør ikke antallet møter: – Vi ser at noen ganger blir saker liggende, og det er synd

Noen av de politiske utvalgene opplever en stor økning i antall saker til behandling. Likevel legges det ikke opp til flere møter. Konsekvensen kan være lengre ventetid.