(Drammens Tidende)

Kollektivreisene i Drammen utgjør 43 prosent av alle kollektivselskapet Brakars reiser. Mellom 2018 og 2019 har antall kollektivreisende i byen økt med syv prosent. Veksten var jevn og stabil hele 2019, skriver Brakar på nettsiden sin.

– Det er gledelig å se en markant økning i antall reisende med Brakars kollektivtilbud. Det viser at satsing på kollektivløsninger gir resultater, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune til Brakar.

Vekst på 350 000 fra 2018

Det er registrert cirka 350 000 flere reisende i Drammen i 2019 enn i 2018, og Brakar som helhet har hatt en økning på rundt 380 000 flere kollektivreisende i 2019.

– Det er først og fremst i byområdene folk oftere velger kollektivt. Veldig mye av den totale veksten på reiser kommer i Drammen, skriver Brakar.

Se folkemøtet om busskuttene her 02/03/2020 17:54

Travlest mellom Kastanjesletta og Fjell

Den absolutt travleste linja i Buskerud er Linje 3 Kastanjesletta - Fjell. Linja har økt med rundt 100 000 reisende hvert år siden 2015, og i fjor reiste 2,3 millioner denne strekningen.

På lista over mest populære reiselinjer i Buskerud følger linje 71 Drammen - Lierbyen - Asker med cirka 970 000 reisende i 2019 og linje 51 Mjøndaken - Drammen med cirkaa 750 000.

– Disse linjene er det også styrket siste årene med både belønningsmidler, ekstra bevilgninger fra fylkeskommunen og Brakars egne midler, skriver Brakar.

Byområdene rundt Hønefoss og Kongsberg har hatt en økning i reisende på 11,6, og 4,8 prosent fra 2018 til 2019.