Så mange ble permittert i Lier sist uke

Grafikken viser hvor mange som ble permittert sist uke, som følge av covid-19. Tallene er hentet fra Nav og viser at 13 personer i Lier ble permittert i uke 21.