Så lenge kan koronaviruset overleve i luft og på metall, plast og papp

En ny studie tyder på at koronaviruset kan overleve på rustfritt stål i opptil tre døgn.

DEL

(Nettavisen) En forskergruppe har i regi av Det nasjonale helsesinstituttet i USA undersøkt hvor lenge koronaviruset overlever i lufta, på rustfritt stål, plast og papp, skriver forskning.no.

Resultatene fra studien er publisert på nettstedet medRxiv, men det presiseres at forskningen ikke er fagfellevurdert enda.

Dataene tyder på at viruset overlever lengst på plast og rustfritt stål – i opp til tre døgn. På papp fant forskerne levende virus i opp til 24 timer, mens i luften overlevde viruset i rundt tre timer.

Oppsummert, så lenge kan korona overleve på forskjellige overflater:

  • I lufta: Opptil 3 timer
  • På papp: Opptil 24 timer
  • På plast og rustfritt stål: Opptil 3 døgn

Har gode forhold i Norge

Testene ble gjort i laboratorium og temperaturen i rommet var mellom 21 og 23 grader celsius. Forskning.no skriver at viruset kan overleve litt lenger i lavere temperaturer.

Således har viruset bedre forhold i kjølige Norge enn for eksempel i Wuhan i Kina.

Forsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo sier imidlertid til NRK at det er andre faktorer som reduserer smittefaren her til lands:

– I utgangspunktet smitter det lettere i Norge enn i Wuhan. Men vi bor mer spredt og har større avstander mellom mennesker enn det du typisk finner i Wuhan. Så det er fullt mulig at de to effekten kansellerer hverandre ut, sier forskeren til NRK.

Vask hendene ofte – i minst 30 sekunder

Resultatene fra Det nasjonale helsesinstituttet i USA gir viktig informasjon om hvordan viruset kan smitte og hvilke tiltak som er relevante.

I Folkehelseinstituttets veileder er god hoste- og håndhygiene listet opp som de to viktigste tiltakene for å forebygge smitte:

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det er fortsatt uvisst hvor lenge coronavirus overlever på hender, men for lignende virus har vi gode data:

– Hvis man ikke vasker hendene, vil influensavirus overleve på hendene i én time, hepatittvirus i 240 minutter og rotavirus i 260 minutter, har førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, tidligere sagt til Nettavisen.

For folk flest anbefales det å vaske hendene i 30 sekunder – det er mye lenger enn de fleste vasker hendene.

Healthcare Infecton Society (HIS) har gjort en metastudie med utgangspunkt i 22 studier, hvor det er sett på hvordan andre virus som likner på koronaviruset overlever på ulike overflater.

Det er ikke sikkert at dataene vil være direkte overførbare til korona, men dataene tyder på at tilsvarende virus, som Sars-viruset, kan overlever i opp til fire dager på glass.

Slik ser oversikten fra HIS ut når det gjelder Sars-viruset:

  • På metall: Opptil 5 dager
  • På tre: Opptil 4 dager
  • På papir: 4 til 5 dager
  • På glass: Opptil 4 dager
  • På plast: Opptil 4 dager

Artikkeltags