Rundt 160 barn får plass i beredskapskole og -barnehage

ÅPNER MANDAG: Rundt 160 barn har foreløpig fått plass i beredskapsbarnehage eller -skole.

ÅPNER MANDAG: Rundt 160 barn har foreløpig fått plass i beredskapsbarnehage eller -skole. Foto:

Etter søknadsfristens utløp har 67 barn fått innvilget plass i beredskapsbarnehagen. 94 elever er innvilget plass i beredskapskole.

DEL

Det betyr at noe under halvparten av de som søkte fikk innvilget denne.

Totalt er det anslagsvis 3200 barn i barnehage og 1. til 4. klasse i Lier. Da søknadsfristen gikk ut var det kommet inn søknad for rundt 350 barn.

– Alle søknader er vurdert individuelt, og vi har støttet oss til nasjonale retningslinjer for hva er som er samfunnskritiske funksjoner. Dette for å oppfylle kravet om at skole og barnehage skal være stengt, og at dette kun skal være et tilbud til foresatte med samfunnskritiske arbeidsoppgaver, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som har funksjonen som informasjonsansvarlig i kommunens krisestab.

Vedtatt stengt

Torsdag ble det besluttet å stenge alle skoler og barnehager gjeldene fra fredag 13. mars. Samtidig ble alle offentlige arrangementer og fritidsaktiviteter avlyst inntil videre.

Foresatte med samfunnskritiske arbeidsoppgaver med barn i barnehage eller på 1. - 4. trinn i skolen har fått anledning til å søke om plass til barna i beredskapsbarnehager og -skoler.

Da søknadsfristen gikk ut fredag, var det levert inn søknad for totalt 220 barnehagebarn. 67 av disse er tilbudet plass, mens 153 altså har fått avslag.

Det kom inn søknad for totalt 121 barn i 1. til 4. trinn. 94 av disse er tilbudt plass, mens 27 fikk avslag.

I tillegg er det kommet inn 12 søknader om mulig fremtidige behov.

Streng linje

Ordfører Ringdal mener det er tatt gode beslutninger.

– Vi har forholdt oss strengt til retningslinjene vi har fått. Så langt har vi mottatt tre klager, og det tenker jeg betyr at vi har gjort en ganske god jobb. Noen søknader er enklere enn andre, og så er det gråsoner som er mer utfordrende. Men det er viktig å ha en streng linje for at vi skal holde oss til loven og de forskrifter som er gitt, sier hun.

Kommunen opplyser på sin nettside at det er kommet inn søknader etter fristen, og at de skal behandles søndag ettermiddag.

– Det er ikke sikkert at de som innvilges plass i løpet av søndagen får et tilbud allerede fra mandag, men vi strekker oss langt for å få det til, skriver den.

Korona-fakta

På Lier kommunes nettside, legges det ut oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Lier. Kommunen har opprettet en egen e-postadresse for spørsmål om korona: korona@lier.kommune.no

Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig i Lier kommune. Kommuneoverlegen får direkte beskjed fra laboratoriet i Oslo dersom innbyggere bosatt i Lier får påvist det nye viruset.

Kommunen tar telefonisk kontakt med alle som får påvist viruset og kartlegger sammen med den rammede hvilke andre personer som kan være smittet (smitteoppsporing). Disse personene blir i sin tur kontaktet telefonisk av kommunen for videre kartlegging.

Kommuneoverlegen samarbeider med kommuneoverleger og smittevernoverleger i andre kommuner over hele landet for å sikre smitteoppsporing over kommunegrensen.

Tror du at du kan være smittet?

Ta kontakt med fastlegen din på telefon. Fastlegen vurderer om du skal i hjemmekarantene og om det er behov for testing. Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten.

Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer: 32 25 41 78.

Artikkeltags