Tilbudet går ut til alle elever som skal starte på VG1 til høsten. Også for de elevene som ikke har søkt seg til St. Hallvard vgs.

– Vi ønsker å tilby en myk start der du blir kjent med en studieforberedende skole, sier Roger Langørgen, avdelingsleder for idrettsfag og elevtjenesten på St. Hallvard vgs.

Trygge elevene

Uka før ordinær skolestart er det satt av to dager til sommerskolen – 9. og 10. august fra kl. 09–14.

Målet med sommerskolen er å gjøre de nye elevene kjent med innholdet i det videregående opplæringsløpet, slik at de er litt tryggere når de møter til første skoledag.

– Vi starter mykt med felles frokost, faglig fokus, innføring i studieteknikk, kildebruk og IKT, sier Langørgen.

I tillegg får elevene en presentasjon av de fagene skolen tilbyr: idrettsfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, musikk, dans og drama.

Lærere i de ulike fagene og IKT-personell vil være tilgjengelige. Det blir både prat om fag og litt aktiviteter.

Håper mange melder seg på

– Det er første gang vi har et sånt opplegg, sier Langørgen som håper flest mulig benytter muligheten og melder seg på.

Påmeldingsfristen er førstkommende søndag, 12. juni. Det er ingen opptakskrav.

Langørgen håper og tror at elevene som deltar vil oppleve de to dagene med sommerskole som fine og nyttige.

Informasjon om sommerskolen er sendt ut til rådgiverne på ungdomsskolene i Lier. I tillegg skal rektorene ha sendt ut informasjon digitalt til alle foresatte.

Mer om sommerskolen og påmeldingsinfo finner du på nettsiden til St. Hallvard vgs.