Gå til sidens hovedinnhold

Zapffes manglende faktagrunnlag

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søren Falck Zapffe proklamerer i Lierposten 15. mars at man ikke kan ta stilling til traséspørsmål om RV23 «før man har riktig faktagrunnlag».

Dette står i sterk kontrast til hva ordfører og Lier Høyre den siste tiden har foretatt seg for nettopp å hindre det riktige faktagrunnlag å komme fram, og feie vesentlige sider ved RV23-utbyggingen under teppet.

Falske framtidsdata

God planlegging er den planlegging som lager løsninger for fremtidens behov. Da må fremtidens behov forutsees, og slik røyk konsekvensutredningen fra 2007 i grøften fordi man til applaus fra Lier Høyre den gang, ikke tok hensyn til prosjektet Fjordbyen, og lot som om trafikkgrunnlaget herfra ikke eksisterte.

Man planla med falske fremtidsdata.

Nå har Lier Høyre tatt initiativ til at Lier kommune skal gjøre samme feil om igjen.

Kommunen fikk Statens vegvesen til å kansellere Lierdiagonalen – med tunnel Lier-Nedre Eiker – fra RV 23 – E18-prosjektet.

Fordi behovet for slik avlastning av Drammen for gjennomgangstrafikk øst-vest er akutt – og har vært på veivesenets tegnebrett de siste 17 år – ønsket Statens vegvesen å se tunnel til Nedre Eiker i sammenheng med Linnes – E18.

Den løsning man velger for kryss på E18 må også brukes til videreføring inn i fjellet. På grunn av restriksjoner om avstander mellom kryss på europavei er det ikke mulig å lage et alternativt kryss for Lierdiagonalen på E18. RV23 – E18-krysset må brukes når diagonalen kommer.

Prosjekter i sammenheng

Hvis man var interessert i å få alle fakta på bordet om fremtidens behov slik Zapffe sier, skulle dette vært en gavepakke for Høyre, men tvert imot: Slik inkludering av Lierdiagonalen vil nemlig i sin natur fremheve lang tunnelløsning til Viker som et godt alternativ.

Her kan en fremtidig trase mot tunnel nedenfor Heggtoppen rett fra Viker delvis graves ned gjennom ubebygget område, og tunnel-strekningen til Eiker vil antakelig bli kortere og billigere ved at den ikke trenger å gå på skrå inne i fjellet, men kan ha en mer rett linje.

Vurdert i en konsekvensutredning mot de alternative løsninger i tettbebyggelsen Jensvoll/Høvik, vil Viker da få et fortrinn hvis prosjektene sees i sammenheng.

Les også

Ber Høyre avklare Rv23-standpunkt

Bordet fanger

Så gjorde man det politiske trekk å få Statens vegvesen til å trekke tilbake slik langsiktig planlegging.

Les også

Riksvei 23 Linnes – E18, veien ingen vil ha – hos seg

Les også

Nei til hovedtrase rv23 – E18 fra Linnes

Da unngikk man å måtte fremvise det store Lierdiagonal-krysset midt i disse følsomme områdene rundt Vitbank – Stoppen – Høvik, og kan fortelle innbyggerne der at man bare planlegger «lite kryss» på E18, tilsynelatende mye billigere, og ikke den større kryssløsning og trasé mot fjellet som Lierdiagonalen vil kreve.

Da er det sørgelig at Lier kommune ikke vil ha råderett når diagonalen senere presser seg fram. Da fanger bordet, og den RV23 – E18-løsning som man velger, vil måtte utvides til et fremtidig kjempekryss og ny trase gjennom boligbebyggelsen.

I verste fall skjer dette med statlig regulering, uansett hva Liers kommunepolitikere på slikt tidspunkt måtte ha oppdaget av tidligere tabber.

Fører befolkningen bak lyset

I alle år har Lier Høyre aktivt søkt å presse all tungtrafikk inn i tettbebyggelsen nederst i ytre Lier.

Det ønsker partiet tydeligvis å fortsette med, og nå skjer det altså på ny ved å unndra vesentlige fremtidsdata fra den kommende konsekvensutredning traseene imellom.

Forhåpentligvis vil kommunestyrets flertall gjennomskue denne taktikken, og vedta et planprogram som krever at konsekvenser av fremtidig Lierdiagonal også klart fremkommer i de kommende utredninger om de forskjellige trasévalg.

Skjer ikke det, er Liers befolkning atter en gang ført bak lyset i et politisk spill fra det parti som både i 2007 og 2017 motarbeidet å få alle fakta på bordet.

Stikk motsatt av det «faktasøk» Søren Falch Zapffe later som Høyre står for.

Kommentarer til denne saken