LIER: I forbindelse med utlysningen er det blitt gjort et enkelt overslag for arbeidene, og resultatet er at kostnaden ser ut til å overstige budsjettet.

– Det ser ut til å bli en vesentlig kostnadsøkning for hele prosjektet, og da må vi gjøre nye overslag, sier Foss til Lierposten.

Nytt overslag

I utgangspunktet er Rv23 Dagslett–Linnes budsjettert med en kostnad på 2,2 milliarder kroner.

– Til overslaget i forbindelse med utlysningen er det brukt en enklere metoder, og med den kommer det fram at prosjektet kan bli flere hundre millioner høyere, sier Foss, og legger til det nå skal gjøres et nytt, og mer grundig overslag.

Resultatet av dette regner hun med kommer i løpet av november.

– Nå skal vi gå inn i prosessen og gå gjennom hele prosjektet og se på kostnadsreduserende tiltak. Ambisjonen er at vi er ferdig med dette i løpet av november, og hvor lang utsettelsen blir, er litt avhengig av hva vi kommer fram til, sier Foss.

Utfordrende grunnforhold

Det er spesielt grunnforholdene som har ført til de antatt økte kostnadene.

– Vi pleier å si at Dagslett – Linnes er et kjempespennende prosjekt da det har alle elementer i seg, men med blant annet krevende fjell og leirmasser er det i det hele tatt mer utfordrende grunnforhold enn vi hadde sett for oss, sier Foss.