Gå til sidens hovedinnhold

En viktig sak for oss alle

riksvei 23

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Riksvei 23 er en stor og viktig sak for Lier kommune, og for hele området rundt Oslofjorden.

Riksveisaken vekker både mange følelser og stort engasjement. Det er veldig bra.

God løsning

Jeg er opptatt av at vi får en god løsning på riksvei 23 for alle som bor og jobber i ytre Lier, og dette jobber jeg selvfølgelig aktivt med som ordfører i Lier kommune.

Det er staten som er ansvarlig for riksvei 23, gjennom finansiering og planlegging.

Lier kommune skal, som myndighet over arealene i Lier kommune, regulere det areal som trengs for å bygge veien ferdig.

Vi er så langt i rute med vår oppgave, som reguleringsmyndighet.

Bedt om møte

Da vi for kort tid siden ble gjort kjent med at det ville bli kostnadsoverskridelser i riksvei 23-prosjektet på strekningen Dagslett – Linnes, trengte Statens vegvesen (SVV) tid for å innhente mer konkret informasjon om hvor store overskridelsene ville bli.

Tallene var ikke klare fra SVV før i julehøytiden.

En stund før jul hadde jeg et møte med ordførerne i Røyken og Hurum, i tillegg til fylkesordfører Roger Ryberg, for å innlede et godt samarbeid om håndtering av kostnadsoverskridelsene.

Etter dette møtet ble vi kjent med at overskridelsene ville bli på 900 millioner kroner, og vi ble enige om et brev der vi ber om et møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet.

Viktig veistrekning

Overskridelsene på 900 millioner kroner er penger som ikke er avsatt til prosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP, vedtatt av Stortinget).

Det er derfor naturlig for meg å be om et møte med samferdselsdepartementet, både for å drøfte dagens situasjon rundt riksvei 23 og for å sikre fortsatt fremdrift i fullføring av veien mot E 18.

Som nevnt, er veistrekningen viktig for Lier, men det er et stort veiprosjekt også i nasjonal målestokk, som en del av Oslofjordforbindelsen.

I dag er det lange køer på riksvei 23, noe som vil fortsette uten en god løsning.

Kommentarer til denne saken