Ny feilinformasjon fra ordføreren

Mathias B. Dannevig

Mathias B. Dannevig Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ordfører Gunn Cecilie Ringdal fortsetter dessverre å feilinformere Liers innbyggere om rv23-prosjektet, sist i Lierposten 17. november.

Tidligere har hun i møte med Buskerud Fylkesting unnlatt å nevne prosjektets store utfordringer for Lier med et eneste ord da hun ble invitert.

Så sto hun sammen med Trond Helleland i Lierposten og fremla visjonen om at rv23 greit kunne kjøres inn i tettbebyggelsen fordi vi kunne satse på et «lite kryss» i den tro at Lierdiagonalen ikke ville komme. 17. november fortsetter hun så å feilinformere og sier følgende: «Oslofjordforbindelsen har derimot aldri vært tenkt som en del av det omfattende veiprosjektet kalt Øst-Vestforbindelsen.» Dette er helt feil.

Leser vi konsekvensutredningen for Linnes-Dagslet fra juni 2002 står det svart på hvitt, under overskriften «begrunnelse for tiltaket», sitat: «Regionalt inngår (.....) rv23 som en del av disse stamvegforbindelsene: E.18 - E 39 Ørje- Drammen –Stavanger,.E 18- E 134 Ørje - Drammen - Haugesund - Bergen. Og videre står det : «rv23 er bl.a med på å sikre en effektiv transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo. Den vurderes som en viktig transportkorridor for Drammensregionen og vil trolig bli den viktigste transportåren inn i Buskerud og videre vestover». Kilde: Konsekvensutredning Dagslet-Linnes juni 2002 side 5.

Om noen mener dette er å snakke om snøen som falt i fjor, så må jeg minne om at uten kjennskap i kommuneledelsen om de sentrale veimyndigheters intensjoner, utviklingsplaner og hele det politiske system rundt veibygging i Norge, går det riktig ille for en kommune som ledes uten kunnskap.

Hadde ingen del i vedtak

Planer har her vært på vegvesenets bord i snart 15 år og Liers ordfører har ikke hørt om dem!

Gunn Cecilie Ringdal hadde ingen del i de fatale vedtak som fant sted i 2007 da Dagslet-Linnes prosjektet ble lirket inn/tvunget på Liers folkevalgte.

Gale trafikkprognoser, unnlatelse av å ta inn Fjordbyplanene som analysegrunnlag, samt innsigelse fra Vegvesenet som ville ført til stopp i NTP finansiering for den eneste riktige løsning.

Og til slutt sløyfing av KS 2, den sentrale prosjektevaluering som i 2007 skule vært gjennomført i departementet for å sikre at prosjektets forutsetninger holdt vann.

Alt dette med full støtte fra Lier Høyre, men uten at Gunn Cecilie Ringdal hadde ansvar eller del i det som skjedde.

Hun har som nye friske krefter i sitt parti og kommuneledelse nå hatt en gylden anledning til å ta et internt oppgjør med de ansvarlige i parti og kommuneadministrasjon.

Det ville nok styrket hennes posisjon betraktelig, og kanskje kunnet gjenreise noe av respekten for Lier Høyre hos velgerne.

Vegvesenet har myndighet

Men nei da. I stedet trør hun opp i de skoene Søren Falck Zapffe og Ulla Nævestad gikk av seg i 2007.

Dessverre gis gale informasjoner til innbyggerne for å rettferdiggjøre at trafikkårer som aspirerer til å bli den fremtidige øst-vest forbindelse skal utredes rett inn i de mest verdifulle områder for boliger og landbruk som finnes i Drammensdistriktet.

Og ikke primært søkes lagt i en ringvei utenfor, slik Viker tunellen var ment å være.

Hun sier videre i Lierposten at vi trenger kunnskap om de forskjellige alternativer og at dårlige løsninger for de som bor her derfor skal tas med.

Her avsløres en ny kunnskapsløshet: Statens Vegvesen har selv myndighet til å utrede de løsninger de finner mest hensiktsmessig, så uansett hva de folkevalgte i Lier ville be om, kan vi nok være trygg på at alternativer ut fra Vegvesenets perspektiv vil bli lagt på bordet.

Invitasjon fra Lier Kommunestyre i 2016 er helt unødvendig og vil bare oppmuntre til de løsninger befolkningen ikke vil ha.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags