Gå til sidens hovedinnhold

Ny feilinformasjon fra ordføreren

Riksvei 23

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal fortsetter dessverre å feilinformere Liers innbyggere om rv23-prosjektet, sist i Lierposten 17. november.

Tidligere har hun i møte med Buskerud Fylkesting unnlatt å nevne prosjektets store utfordringer for Lier med et eneste ord da hun ble invitert.

Så sto hun sammen med Trond Helleland i Lierposten og fremla visjonen om at rv23 greit kunne kjøres inn i tettbebyggelsen fordi vi kunne satse på et «lite kryss» i den tro at Lierdiagonalen ikke ville komme. 17. november fortsetter hun så å feilinformere og sier følgende: «Oslofjordforbindelsen har derimot aldri vært tenkt som en del av det omfattende veiprosjektet kalt Øst-Vestforbindelsen.» Dette er helt feil.

Leser vi konsekvensutredningen for Linnes-Dagslet fra juni 2002 står det svart på hvitt, under overskriften «begrunnelse for tiltaket», sitat: «Regionalt inngår (.....) rv23 som en del av disse stamvegforbindelsene: E.18 - E 39 Ørje- Drammen –Stavanger,.E 18- E 134 Ørje - Drammen - Haugesund - Bergen. Og videre står det : «rv23 er bl.a med på å sikre en effektiv transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo. Den vurderes som en viktig transportkorridor for Drammensregionen og vil trolig bli den viktigste transportåren inn i Buskerud og videre vestover». Kilde: Konsekvensutredning Dagslet-Linnes juni 2002 side 5.

Om noen mener dette er å snakke om snøen som falt i fjor, så må jeg minne om at uten kjennskap i kommuneledelsen om de sentrale veimyndigheters intensjoner, utviklingsplaner og hele det politiske system rundt veibygging i Norge, går det riktig ille for en kommune som ledes uten kunnskap.

Hadde ingen del i vedtak

Planer har her vært på vegvesenets bord i snart 15 år og Liers ordfører har ikke hørt om dem!

Gunn Cecilie Ringdal hadde ingen del i de fatale vedtak som fant sted i 2007 da Dagslet-Linnes prosjektet ble lirket inn/tvunget på Liers folkevalgte.

Gale trafikkprognoser, unnlatelse av å ta inn Fjordbyplanene som analysegrunnlag, samt innsigelse fra Vegvesenet som ville ført til stopp i NTP finansiering for den eneste riktige løsning.

Og til slutt sløyfing av KS 2, den sentrale prosjektevaluering som i 2007 skule vært gjennomført i departementet for å sikre at prosjektets forutsetninger holdt vann.

Les også

Veien som ingen vil ha

Alt dette med full støtte fra Lier Høyre, men uten at Gunn Cecilie Ringdal hadde ansvar eller del i det som skjedde.

Les også

Om rv23 og veier i Ytre Lier

Hun har som nye friske krefter i sitt parti og kommuneledelse nå hatt en gylden anledning til å ta et internt oppgjør med de ansvarlige i parti og kommuneadministrasjon.

Det ville nok styrket hennes posisjon betraktelig, og kanskje kunnet gjenreise noe av respekten for Lier Høyre hos velgerne.

Vegvesenet har myndighet

Men nei da. I stedet trør hun opp i de skoene Søren Falck Zapffe og Ulla Nævestad gikk av seg i 2007.

Les også

Risikospill med Liers framtid

Dessverre gis gale informasjoner til innbyggerne for å rettferdiggjøre at trafikkårer som aspirerer til å bli den fremtidige øst-vest forbindelse skal utredes rett inn i de mest verdifulle områder for boliger og landbruk som finnes i Drammensdistriktet.

Og ikke primært søkes lagt i en ringvei utenfor, slik Viker tunellen var ment å være.

Hun sier videre i Lierposten at vi trenger kunnskap om de forskjellige alternativer og at dårlige løsninger for de som bor her derfor skal tas med.

Her avsløres en ny kunnskapsløshet: Statens Vegvesen har selv myndighet til å utrede de løsninger de finner mest hensiktsmessig, så uansett hva de folkevalgte i Lier ville be om, kan vi nok være trygg på at alternativer ut fra Vegvesenets perspektiv vil bli lagt på bordet.

Invitasjon fra Lier Kommunestyre i 2016 er helt unødvendig og vil bare oppmuntre til de løsninger befolkningen ikke vil ha.

Kommentarer til denne saken