Refser Høyres E134-strategi – Tråkker i salaten

Høyres krav har svekket Liers posisjon i kampen for framføringen av E134.