Liers ordfører, Gunn Cecilie Ringdal, har i anledning veiprosjektet RV 23 skrevet brev til Samferdselsdepartementet datert 15. mars.

Brevet – som gjengis her i faksimile – har oppsiktsvekkende formuleringer, og signaliserer posisjoner fra Lier kommune som innbyggerne med skrekk og gru må merke seg.

Veiskandale

Når det nå er stans i prosjektet RV23 Dagslet-Linnes, skyldes dette først og fremst kontinuerlige feilgrep og gale beregninger for prosjektet fra statens representant i prosjektet, Statens vegvesen.

Først legger etaten i 2007, i tråd med Høyres sterke ønske, ned innsigelse, og dømmer nord og ned den totalløsning som Samferdselsdepartementet nå ber om, en direkte forbindelse mellom Dagslet og E 18 via lang tunnel til Viker.

Dagens kostnadsbilde viser at dette nå er en av de rimeligste alternativer.

Dernest viser det seg etter noen år at trafikkberegninger øst-vest er underestimert minst 30–40 pct. Så blir det klart at når konsekvensutredningen ved en faglig blunder i 2007 ikke har tatt med trafikkberegninger som følge av fremtidig fjordby, så kan ikke den valgte traseen på Lierstranda, som var betingelsen for forkastelse av Viker i 2007, lenger brukes.

Som toppen på kransekaken kommer det så fram i 2017 at Statens vegvesen ikke har regnet korrekt hvilke kostnader som påløper på Linnes der vanskelige grunnforhold man har kjent til i 20 år (men underslått i konsekvensutredningen fra 2007) nå sprenger budsjettene med minst 900 millioner etter at alle innsparingsknep er forsøkt. Veiskandalen er komplett.

"Lua i hånden"

Man skulle tro at ordføreren i sin henvendelse til Samferdselsdepartementet nå hadde minnet om statsetatens ansvar for de feilgrep som har ført RV23-utbyggingen til en stopp.

Og derfor stilt klare krav om statlig finansiering iht. vedtatte planer, hvor statlige overføringer derfor krevdes øket for å kunne gå i gang med prosjektets gjennomføring. Men, slike krav glimrer med sitt fravær.

Denne «lua i hånden» mentalitet fortsetter med oppsiktsvekkende signaler om hvordan Lier kommune nå nærmest tenker å frasi seg sin reguleringsmyndighet.

Når kommunen etter loven har reguleringsmyndighet for en riksvei, er det fordi slik vei er et stort inngrep i kommunens arealforvaltning og at det derfor er kommunen som er den beste til å bestemme hvordan utfordringen kan løses, med minst mulig skade for innbyggerne, arealer og miljø.

Kommunen må derfor være den som stiller krav om hvordan veigjennomføringen skal skje for at innbyggernes interesser best mulig her kan ivaretas.

Ikke minst er dette helt nødvendig for strekningen Linnes E-18 som om den ikke går via Viker, vil rasere boliger, jordbruk og næringsliv i ytre Lier.

Oppsiktsvekkende

Derfor er det mildt sagt oppsiktsvekkende at Liers ordfører – i stedet for å minne om lokale krav – nå får seg til å gi opp alle innbyggernes forsvarsverk ved å snu situasjonen opp ned og spørre «hvilke krav settes til kommunen som arealmyndighet, og hva anbefaler departementet og Statens vegvesen oss til å gjøre for å sikre en god løsning for oss alle».

Og attpåtil oppgir ordføreren all egen planmyndighet og lyst til å utøve denne når hun lekende lett stiller spørsmålet: «er det strekninger/korridorer som ikke er/eller er mer aktuelle pr. dags dato?»

Uten forbehold signaliserer altså ordføreren til departementet at man sentralt helt greit kan få lov til å velge den billigste løsning på innbyggernes bekostning ut fra de korridorer man sentralt nå ser som «mest aktuelle».

Slik som dette ivaretas ikke innbyggerinteressene i en planprosess, ordfører! Det sendes svært dårlige signaler til departementet om at man nå er åpen for det meste fremover i prosjektet, uansett hva man møtes med av krav og billig-løsninger.

Ordføreren i Lier har på nytt strøket til eksamen, og vi får håpe at hennes brev får et velfortjent etterspill i kommunestyret etter påsken.